Andelen med ukvalifisert undervisning øker. I 2006/2007 var 4,3 prosent av all undervisning i Finnmark gitt av ukvalifisert lærer. Ill.foto: Pixabay
Andelen med ukvalifisert undervisning øker. I 2006/2007 var 4,3 prosent av all undervisning i Finnmark gitt av ukvalifisert lærer. Ill.foto: Pixabay

– Alle skal ha rett til kvalifisert lærer

Utdanningsforbundet Finnmark vil forandre opplæringsloven og barnehageloven, slik at den sikrer alle til å få rett til kvalifisert lærer.

Publisert

Dette fikk hundre prosent oppslutning under fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Finnmark.

Til møtet hadde fylkeskontoret i Utdanningsforbundet Finnmark laga en statistikk som viser at i dette skoleåret er 9,5 prosent av all undervisning gitt av ukvalifisert lærer. For de yngste skoleelevene er prosenten 12,8 prosent.

Statistikken viser også at det er mest ukvalifisert undervisning på de mindre stedene. I Måsøy er prosenten 23,3 prosent.

Andelen med ukvalifisert undervisning øker. I 2006/2007 var 4,3 prosent av all undervisning i Finnmark gitt av ukvalifisert lærer.