Nord-Trøndelag UDF vil beholde KS

Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag sier et rungende nei til å skifte forhandlingspartner.

Publisert

Christian Floan Aalberg fra Verdal oppildnet fylkesårsmøtet til å få et vedtak om at det skulle jobbes for å få forhandlingsansvaret tilbake til staten.

– Jeg tror ikke at Staten er en enkel forhandlingspartner. Jeg mener at det vil være en fordel for alle de ulike gruppene i forbundet at vi kunne ha forhandlet med én partner, sa Floan Aalberg.

Flere snakket både for og imot KS og staten som forhandlingspartner. Da stemmene ble talt opp, var det 82 av 108 som fortsatt ville ha KS som forhandlingspartner.


Flere forslag til landsmøtet

Nordtrønderne vedtok å støtte forslaget om å jobbe for at 50 prosent av de ansatte i barnehage skal være barnehagelærere. Det var viktig for fylkesårsmøtet å presisere at det også måtte jobbes for en personellnorm, slik at det samlede antall ansatte i forhold til antall barn blir tallfestet.

Fylkesårsmøtet vedtok også at det skal jobbes for å tallfeste en norm i skolen.

I dag er det mulig å sitte ni år i samme verv, altså i tre perioder á tre år. I og med at landsmøteperiodene nå er endret til fire år, foreslås denne paragrafen endret til at man kun kan sitte åtte år i samme verv, altså i to perioder.

Likeledes ble et vedtatt at medlemmenes interesser også skal omfatte pensjonsvilkår.

Powered by Labrador CMS