Lærere i Nordland har ingen tillit til KS

Årsmøtet i Utdanningsforbundet i Nordland har ikke tillit til KS som forhandlingsmotpart.

Det går fram av en uttalelse som lokallaget i Bodø fremmet på årsmøtet i Bodø før helga, og som ble vedtatt.

– Dette er en fanesak for Bodølærerne. Bodølærerne er blitt mer og mer provosert over KS som forhandlingsmotpart, og det toppet seg i fjor, med uttalelser i mediene. Vi har ingen tillit til KS, sa Anita Karlsen da hun la fram saken.

Stort flertall 

Alle delegatene var imidlertid ikke enige.

– Dette er sikkert som å banne i kirka, men jeg er litt kritisk til denne uttalelsen. Noe av dette er en ansvarsfraskrivelse, og jeg reagerer på ordbruken, sa Stefan By fra Narvik.

Uttalelsen lyder slik: «Under forhandlingene i tariff 2014 opplevde lærerne et KS som fremsto som en svært arrogant og ufin forhandlingsmotpart. Kravene til KS var ikke bare ekstreme, men de ville ikke på noen måte ha fremmet den gode skole. Det KS uttrykker gjennom sin opptreden er mistillit til hele profesjonen. Vi har ingen tillit til en slik forhandlingsmotpart.»

Lokallaget i Bodø fikk likevel med seg et stort flertall av årsmøtet på å vedta uttalelsen.

 

Rekrutteringskrise

– Parallelt med at Norge opplever en sterk rekrutteringskrise til læreryrket og at de fleste rikspolitiske partiene ønsker å satse på skolen og lærerne, agerer KS med virkemidler som virker med motsatt effekt. Gode lønns- og arbeidsforhold vil rekruttere og beholde lærere. KS sin strategi for skolen vil gjøre det stadig mindre attraktivt å være lærer, med de samfunnsmessige konsekvensene det vil få. KS viser seg ikke forhandlingsansvaret verdig, heter det i uttalelsen.

Videre mener årsmøtet at KS mangler politisk forankring for sine strategier.

– Det er et stort demokratisk problem, og mangler demokratisk legitimitet.

– KS har hatt lang tid på å vise seg som en verdig og seriøs forvalter av samfunnets viktigste institusjon og yrkesgruppe. De har mislyktes fullstendig. Den enorme tillitskrisen som har oppstått mellom lærerne og KS er tilnærmet irreversibelt, og vil om mulig ta lang tid å gjenopprette, sier årsmøtet videre.

Powered by Labrador CMS