Delegatene i Innlandet vil ha debatt på landsmøtet til høsten om å opprette faglige råd. Foto: Jørgen Jelstad.
Delegatene i Innlandet vil ha debatt på landsmøtet til høsten om å opprette faglige råd. Foto: Jørgen Jelstad.

Innlandet: Ja til profesjonsetisk råd og faglige råd

Fylkesårsmøtet i Innlandet sa ja til å videreføre profesjonsetisk råd. De ønsker seg også faglige råd for flere av fagene i skolen.

Publisert

Innenfor yrkesfagene er det opprettet nasjonale faglige råd som skal gi råd til myndighetene i fag- og yrkesopplæringen. Fylkesårsmøtet i Innlandet ønsker seg tilsvarende råd for de gjennomgående fagene.

De vedtok følgende etter forslag fra lokallaget på Hamar: «Utdanningsforbundet Innlandet vil arbeide for opprettelse av faglige råd i de gjennomgående fagene i grunnskolen og videregående opplæring».

Saken vil bli sendt til landsmøtet.

 

Stemme i samfunnsdebatten

I saksutredningen skriver lokallaget i Hamar at de ønsker at Utdanningsforbundet i første omgang oppretter slike faglige råd internt i Utdanningsforbundet. De mener det blant annet kan fungere som et lim i organisasjonen og binde sammen utdanningsløpet.

I saksutredningen står det at rådene bør rette sitt arbeid internt i organisasjonen og ut i samfunnsdebatten.

«Rådene bør være en profesjonsfaglig stemme ovenfor medlemmer, arbeidsgiver, myndigheter og media. Arbeidet bør knyttes først opp mot forskning, men vi må også ta med erfaring», skriver de i saksutredningen.

Her kan du lese hele forslaget til opprettelse av faglige råd.

 

Vil videreføre profesjonsetisk råd

Fylkesårsmøtet vedtok også, etter en svært kort debatt, at «lærerprofesjonens etiske råd opprettholdes og videreutvikles».