Delegatene i Innlandet vil ha debatt på landsmøtet til høsten om å opprette faglige råd. Foto: Jørgen Jelstad.
Delegatene i Innlandet vil ha debatt på landsmøtet til høsten om å opprette faglige råd. Foto: Jørgen Jelstad.

Innlandet: Ja til profesjonsetisk råd og faglige råd

Fylkesårsmøtet i Innlandet sa ja til å videreføre profesjonsetisk råd. De ønsker seg også faglige råd for flere av fagene i skolen.

Publisert

Innenfor yrkesfagene er det opprettet nasjonale faglige råd som skal gi råd til myndighetene i fag- og yrkesopplæringen. Fylkesårsmøtet i Innlandet ønsker seg tilsvarende råd for de gjennomgående fagene.

De vedtok følgende etter forslag fra lokallaget på Hamar: «Utdanningsforbundet Innlandet vil arbeide for opprettelse av faglige råd i de gjennomgående fagene i grunnskolen og videregående opplæring».

Saken vil bli sendt til landsmøtet.

 

Stemme i samfunnsdebatten

I saksutredningen skriver lokallaget i Hamar at de ønsker at Utdanningsforbundet i første omgang oppretter slike faglige råd internt i Utdanningsforbundet. De mener det blant annet kan fungere som et lim i organisasjonen og binde sammen utdanningsløpet.

I saksutredningen står det at rådene bør rette sitt arbeid internt i organisasjonen og ut i samfunnsdebatten.

«Rådene bør være en profesjonsfaglig stemme ovenfor medlemmer, arbeidsgiver, myndigheter og media. Arbeidet bør knyttes først opp mot forskning, men vi må også ta med erfaring», skriver de i saksutredningen.

Her kan du lese hele forslaget til opprettelse av faglige råd.

 

Vil videreføre profesjonsetisk råd

Fylkesårsmøtet vedtok også, etter en svært kort debatt, at «lærerprofesjonens etiske råd opprettholdes og videreutvikles».

 

Powered by Labrador CMS