Mandag vedtok fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet i Troms å utelukke medlemskap i forbundet for lærere som er dømt for seksuelle overgrep. Fylkesårsmøtet stemte i år digitalt gjennom appen GoPlenum. Foto: Hans Skjong
Mandag vedtok fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet i Troms å utelukke medlemskap i forbundet for lærere som er dømt for seksuelle overgrep. Fylkesårsmøtet stemte i år digitalt gjennom appen GoPlenum. Foto: Hans Skjong

Nok et fylkeslag sa nei til overgrepsdømte medlemmer

Utdanningsforbundet i Troms gjorde som Rogaland: De vil utelukke medlemskap for overgrepsdømte.

Publisert

Mandag sparket Utdanningsforbundet i Troms i gang fylkesårsmøtet i Scandic Ishavshotell i Tromsø. Allerede på første dag av fylkesårsmøtet har de vedtatt at de vil gå inn for en stor endring av Utdanningsforbundets vedtekter.

Fylkeslaget vedtok å utelukke medlemskap for «personer som ikke kan inneha stilling i skole og barnehage i henhold til § 10-9 i 62 Opplæringslova, § 19 i Lov om barnehager, og § 4-3 i Lov om frittståande skoler». I praksis vil det for eksempel si personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige.

Fra før har fylkeslaget i Rogaland nylig vedtatt å utelukke medlemskap for overgrepsdømte

 

Enstemmig vedtatt

– Vi har erfart som tillitsvalgte at medlemmer har blitt både siktet og dømt for overgrep. Så kan du si «de er vel ikke medlemmer hvis de ikke er i yrket». Men vi har ikke sett noe sted at vi kan nekte dem medlemskap selv om de jobber en annen plass. Hvis vi skal mene at dette er en profesjonsorganisasjon, noe vi mener, så tilhører det en profesjon å stille noen krav også til medlemskap, sier leder i Troms fylkeslag, Thomas Nordgård.

Han mener det er en «fullstendig brist i logikken» at lærere som er dømt for seksuelle overgrep fortsatt kan være medlemmer i Utdanningsforbundet.

Utdanning har avslørt at mange ansatte i skole og barnehage blir dømt for seksuelle overgrep hvert år.

Saken ble vedtatt med 100 prosent av stemmene på fylkesårsmøtet.

 

Har gitt juridisk bistand

Fylkesnestleder i Troms, Anita Richardsen, sier de har hatt medlemmer som har vært siktet og dømt i overgrepssaker som har hatt krav på juridisk bistand fra forbundet.

– Det gjorde noe med oss når vi sto i sånne saker, sier Richardsen.

Det ble nevnt fra talerstolen problematikken rundt det «å sone ferdig sin straff» og hvorvidt utelukkelse av overgrepsdømte som har sonet ferdig straffen sin innebærer et etisk dilemma for forbundet. Hva tenker du?

–Hvis du har en dom om seksuelle overgrep mot barn så mister du retten til å jobbe med barn. Det er det fylkeslaget er opptatt av. Jeg skjønner jo at folk en gang må bli frikjent. Men det handler om å være knyttet til en fagforening hvor du får juridisk bistand. Og det blir veldig feil for oss som fagforening.

 

Fikk nei i 2015

Utdanningsforbundet i Troms tok opp utelukkelse av overgrepsdømte på Utdanningsforbundets landsmøte i 2015. Da ble forslaget nedstemt.

Leder Thomas Nordgård sier det var de juridiske aspektene som «buttet i mot» ved forrige landsmøte.

– Det ble problematisert hvordan vi skulle etterleve vedtaket, hvordan vi skulle undersøke det, noe som jeg mener er en avsporing av debatten. For vi sjekker aldri hva folk er utdannet som, sier han.

Nordgård tror og håper at saken har modnet litt i forbundet siden forrige landsmøte. Han sier at han ikke kjenner til andre fylkeslag enn Rogaland hvor et slikt vedtak har vært tema på fylkesårsmøtet.

– Jeg håper saken skal få grei vind i seilene fram mot landsmøtet, sier han. Han tror kanskje flere tillitsvalgte i forbundet har opplevd utfordrende situasjoner med medlemmer slik Utdanningsforbundet i Troms opplevde før forrige landsmøte.

– Det er sterkt beklagelig selvsagt. Men jeg tror kanskje det er en større forståelse for våre krav nå enn det var da, sier han.

Powered by Labrador CMS