- Alle skal ha et trygt arbeidsmiljø, sa konstituert direktør i Utdanningsetaten i Oslo, Kari Andreassen, da hun talte til Utdanningsforbundet Oslo.
- Alle skal ha et trygt arbeidsmiljø, sa konstituert direktør i Utdanningsetaten i Oslo, Kari Andreassen, da hun talte til Utdanningsforbundet Oslo.

Fortsetter ryddejobben i Utdanningsetaten

– Jeg er opptatt av en god ytringskultur på alle nivåer. Det innebærer en god og åpen lederadferd, sa Kari Andreassen, konstituert direktør i Utdanningsetaten, i sin tale til Utdanningsforbundet Oslo.

Publisert

Utdanningsnytt.no dekker alle møtene - alle sakene våre finner du her

– I likhet med byråd Inga Marte Thorkildsen er jeg opptatt av at alle skal ha et trygt arbeidsmiljø, sa Andreassen. 

Da brøt det ut applaus i salen under fylkesårsmøtet for Utdanningsforbundet Oslo. 

Leder, Aina Skjefstad Andersen, forteller at samarbeidet med Utdanningsetaten er blitt bedre det siste halvåret.

– Dette er nye toner, selv om vi langt fra er i mål. Dette arbeidet må vi nå følge opp videre, sier Andersen.

I august overtar Andreassens etterfølger Marte Gerhardsen. Hun er nå er tilsatt i direktørstillingen.

 

Nytt seminar om ytringsfrihet

Det har vært et turbulent år i Osloskolen, som endte med at direktøren gjennom 18 år, Astrid Søgnen, gikk av. Bakgrunnen er den såkalte Malkenes-saken, der Oslolærer Simon Malkenes forsøkte å varsle om hva fritt skolevalg i videregående skole har medført av utfordringer for enkelte skoler.

Varslene fra Malkenes endte med å bli en sak om anonymisering av elever, og da Malknes fikk en reprimande dreide debatten seg til å handle om hvilke muligheter lærere har til å bskrive skolehverdagen sin.

Våren 2018 tok Eivor Evenrud, som representerer partiet Rødt i bystyret i Oslo, initiativ til en åpen høring om ytringsfrihet. Byråd Inga Marte Thorkildsen arrangerte deretter et seminar om ytringskulturen i Osloskolen. Samtidig lovet hun å følge opp.  Ett år etter, mandag 13. mai blir det nytt seminar.

 

Ønsker å høre lærernes stemmer

– Vi ønsker å høre lærernes stemmer. Det er dere som vet hva som foregår i klasserommet og som kjenner elevene best, sa Andreassen til fylkesårsmøtet. 

Hun takket også Utdanningsforbundet Oslo for samarbeidet og roste lærerne for jobben de gjør: 

– Dere har et bredt samfunnsmandat. Hver dag tar dere imot tusenvis av barn og unge med ulik bakgrunn. Dere er med på å skape et inkluderende fellesskap, en grunnpilar i samfunnet. Det er viktig for barn å ha gode voksne rundt seg, sa Andreassen.

 

Bedre samspill mellom yrkesgrupper

Hun trakk frem at noen barn har behov for et større lag av fagpersoner rundt seg. 

– For noen er foreldre, lærere og rektor nok. For andre er sosiallærer, logoped, fysioterapeut, helsesøster, ansatte i barne- og ungdomspsykiatrien viktige medspillere, sa Andreassen. 

 Skal alle disse skal klare å samarbeide, er det mange ulike etater og lovverk som må virke sammen. Derfor jobber vi i Utdanningsetaten med å finne ut av hvordan vi kan bli enda bedre på å gi elever et helhetlig tilbud. Vi må få til samspill mellom flere yrkesgrupper, sa Andreassen. 

 

 

Powered by Labrador CMS