I Viken fylke går det mot nærskoleprinsippet for opptak i videregående skole.

Trolig slutt på karakterbasert opptak til videregående i Viken

Fra neste skoleår vil trolig geografi trumfe karakterer for elevene som skal begynne på videregående skole i Viken fylke. Målet er å få flere til å gjennomføre videregående skole, sier fylkesråd for utdanning.

Publisert

– Vi ønsker at elevene skal kunne komme inn på sin nærskole. Kortreise elever er bra, både for motivasjonen og skolehverdagen til den enkelte elev, sier Siv Henriette Jacobsen (Ap, fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken.

Forrige uke sa komité for utdanning i fylket ja til å innføre nærskoleprinsippet for inntak i videregående skole i Viken.

I dag er det store fylket, bestående hovedsaklig av de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, delt inn i elleve inntaksområder med karakterbasert inntak.

Det blir det slutt på om Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og MDG også får flertall når saken skal behandles i fylkestinget i september. De fire partiene har tilsammen 45 av 89 plasser i tinget.

Målet med omleggingen, sier Jacobsen, er at flest mulig skal fullføre og bestå videregående skole.

– Vi mener nærskoleprinsippet er et viktig verktøy for å sikre dette.

Les også: Forsker: Algoritmer kan styre inntaket til skoler

Motforslag falt

I et innlegg publisert i flere av lokalavisene i Viken argumenterer hun med for at kortreiste elever dessuten betyr redusert transport og mindre svingninger i søkertall fra år til år. Hun mener også det vil bidra til forutsigbarhet for søkerne og gjøre overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole lettere.

Opposisjonen derimot, de ønsker å beholde karakterbasert inntak, eller såkalt fritt skolevalg.

– Jeg ser ingen grunn til å vrake ordningen med fritt skolevalg som har fungert så bra. Å gi elever skoleplass uten å ta hensyn til innsats og resultater er rett og slett demotiverende, uttalte Høyres Tore Opdahl Hansen til lokalavisen for Asker og Bærum, Budstikka i forkant av behandlingen i utdanningskomiteen.

Der foreslo Høyre og Frp å dagens inntaksordning, men å innføre at inntil 5 prosent av plassene ved alle ordinære utdanningsprogram ved alle skoler på Vg1-nivå disponeres av fylkeskommunen etter andre inntaksrunde. På den måten ville de sikre elevene med behov for det skoleplass innen sin region.

Krf ville starte med en evaluering av dagens ordning.

Begge forslagene falt.

Les også: NIFU-forsker:– Friere skolevalg gjør at elevene presterer bedre

Kan søke særskilt

Det er fylkesråd for utdanning, Siv Henriette Jacobsen, godt fornøyd med.

– De partiene som vant valget i Viken gikk til valg på dette. Det er en viktig sak for oss. Og jeg undrer meg over kritikken om at de unge mister valgfrihet. I dag er det bare de med best karakterer som har frihet til å velge. Vårt mål er å sikre også de karaktersvake elevene, og ikke risikere at de, som kanskje allerede har minst motivasjon for skole, skal ende opp med lang skolevei og kanskje til og med være nødt til å flytte på hybel for å gå på videregående, sier hun.

Hun understreker at det nye inntakssystemet også sikrer at der det er kort avstand mellom skolene regnes det som en del av det samme nærskoleområdet. Det vil gjelde skolene i Bærum, Lillestrøm og Moss. De tilbudene som bare finnes på noen få skoler i Viken skal også regnes som fylkesdekkende tilbud som alle står fritt til å søke.

– Inntak etter nærskoleprinsippet vil sikre alle rett til å gå på den nærmeste skolen som har det tilbudet du ønsker. Elever skal ikke bli tvunget til å gå på en annen linje. Det vil også være store muligheter for å søke særskilt om inntak ved en annen skole dersom noen elever har behov for det. Det kan dreie seg om trivselsgrunner, at noen trenger å skifte skolemiljø, eller praktiske ting som reisevei, sier Jacobsen.

Les også: Færrest elever får innfridd førsteønsket med «fritt skolevalg»

Ble stemt ned i Stortinget

I august 2019 regjeringen sendte ut to modeller for fritt skolevalg på høring, med det mål å innføre karakterbasert inntak i hele landet. Men i debatten som fulgte møtte de stor motbør både hos opposisjonen og i organisasjonslivet. Ti organisasjoner, inkludert både NHO og LO, ga også et samlet nei til karakterbasert inntak i hele landet.

Da Arbeiderpartiet foreslo å lovfeste fylkenes rett til å bestemme inntaksordning i videregående ble de imidlertid nedstemt i Stortinget. Men det samme ble Fremskrittspartiet da Stortinget den 24. april stemte over deres forslag om å innføre karakterbasert inntak i de videregående skolene i alle fylker fra høsten 2021.

Dermed er det fritt frem for Viken og andre fylker å bestemme den inntaksordningen de ønsker i videregående skole.

Powered by Labrador CMS