Vil ha egen lærernorm i førsteklasse

For å sikre en bra start både for elever og lærer vil Gunhild Høvik ha en norm for hvor mange elever det skal være per pedagog. Hun vil ha maks 10 elever per pedagog i 1. klasse.

Publisert Sist oppdatert

Det var under Utdanningsforbundets fylkesmøte i Trøndelag at Høvik fremmer forslaget om å jobbe for at det blir en norm på hvor mange førsteklasseelever hver pedagog kan ha.

– Da jeg begynte med de første seksåringene i skolen i 1997 var vi tre pedagoger og en assistent på 18 elever. Vi hadde en ekstra pedagog fordi vi hadde en elev som hadde et annet morsmål. Det burde vært noe lignende i dag, sier Gunhild Høvik, som er tillitsvalgt for Melhus kommune.

Hun mener at det også vil gjøre jobben som førsteklasselærer mer attraktiv.

– Det å få lærere til å ta førsteklasse er ikke alltid enkelt. Det først året på skolen er heftig, både for elevene og lærerne. Å begynne på skolen er en stor omveltning for foreldre og barn, med nye systemer og regler. Med flere voksne per elev kan vi trygge både barn og foreldre.

Høvik sier at det å sette på flere ressurser det første skoleåret er viktig hvis en skal satse på tidlig innsats.

– Kanskje vil det være med på å minske behovet for spesialpedagogikk senere i skoleløpet. Med færre barn per pedagog har en bedre tid til hver elev, sånn som det var da seksåringene kom inn i skolen. Jeg savner også flere barnehagelærere i skolen. De har mye å tilføre. Dette håper jeg blir en sak på landsmøtet til Utdanningsforbundet til høsten, sier Gunhild Høvik.

Egen lærernorm for førsteklasse var et av flere innlegg i saken om behov for nye tariffpolitiske virkemidler for undervisningsstillingene i skoleverket, som ble diskutert på fylkesårsmøtet.

Vil forlenge stigen

Noen av innspillene i debatten gikk på at de ville forlenge lønnsstigen ut over 16 år. Det ble også tatt til orde for at Unio burde bli mer synlig utenfor lønnsforhandlingene, det ville gi et sterkere Unio. Flere advarte mot å skille mellom yrkesgruppene i lønnssystemet.

Wencke Kulseth Schanke i Utdanningsforbundet Inderøy, mener at all utdanning måtte telle når en snakker om lønn, også for barnehagelærere.

– Det er store lokale forskjeller. All utdanning må telle, ikke bare master. Tar en videreutdanning, må en bli belønnet med mer lønn. Jeg vil advare mot å skille på lærere i skole og barnehage, sier Schanke.

Også Eirin Berg, Utdanningsforbundet Trondheim, tok til orde for at fagstigen må gjelde alle yrkesgrupper.

– Er du lektor med tillegg skal du lønnes for det uavhengig av om du jobber i skole, barnehage eller andre steder. Jeg så at det var barnehagelærere som spurte om det da resultatet fra lønnsoppgjøret forelå nå. Vi har ikke nådd helt ut til alle lærere i skole og barnehage når det stilles slike spørsmål, sier Berg.

Powered by Labrador CMS