Foreldrene vil gjerne at barna skal ha en lærer som er lærerutdannet.
Foreldrene vil gjerne at barna skal ha en lærer som er lærerutdannet.

Ni av ti foreldre mener det er viktig at barnas lærer har lærerutdanning

Samtidig svarer 28 prosent at de ikke mener det er et problem at personer uten godkjent lærerutdanning kan jobbe som lærere i skolen.

Publisert

Det kommer frem i en undersøkelse Respons analyse har gjennomført på vegne av Utdanningsforbundet.

På spørsmål om hvor viktig de mener de er at elevene har lærere som har godkjent lærerutdanning, svarer ni av ti at det er ganske viktig eller svært viktig.

– Det viktigste i denne undersøkelsen er at politikere eller andre som mener at lærerutdanning ikke er viktig vet at de er på kollisjonskurs med landets foreldre, uttaler leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal til Dagsavisen.

– Selvsagt kan det finnes enkeltpersoner uten lærerutdanning som kan gjøre en god jobb - og motsatt. Men det er mye forskning som viser hvor viktig lærerkompetanse er, sier han.Når spørsmålet blir snudd og foreldrene blir spurt om de mener det er «et problem at personer uten lærerutdanning kan jobbe som lærere i skolen», spriker imidlertid svarene mer.

Da svarer 62 prosent at de er delvis eller helt enig i at det er et problem. 28 prosent er delvis eller helt uenig.

Les hele undersøkelsen her.

Viktigst i videregående

I undersøkelsen kommer det også frem at foreldrene er svært opptatt av at spesielt kontaktlæreren skal være lærerutdannet. 88 prosent oppgir at det er viktig for dem.

Det er også en klar tendens til at foreldre til barn i videregående skole er mest opptatt av hvorvidt læreren er lærerutdannet. Blant dem svarer 71 prosent at det er svært viktig. Bare 44 prosent av foreldrene på barnetrinnet er av samme oppfatning.

Mødre synes også lærerutdanning er viktigere enn fedrene. Eksempelvis svarer 52 prosent av fedrene på ungdomstrinnet at det er svært viktig, mens 72 prosent av mødrene oppgir det samme.

Les også: Mer enn noen gang trenger vi gode lærere og gode skoler

Kjenner ikke lærerens utdanning

I undersøkelsen har også Utdanningsforbundet spurt foreldrene om de får beskjed fra skolen om de faste lærerne og kontaktlærerne til barna deres har godkjent utdanning eller ei. Det store flertallet svarer at det får de ikke.

Enda færre oppgir at de får beskjed om hvorvidt vikarer har godkjent lærerutdanning.

Handal mener det er problematisk at mange ikke vet om barna deres har en lærerutdannet lærer.

– Denne undersøkelsen viser hvor viktig det er at informasjon om lærernes kompetanse kommer fram til foreldrene og at vi faktisk får en debatt i offentligheten om praksisen med at ikke-lærere får et så stort ansvar som elevens utdanning faktisk er, sier Handal til udf.no.

Han oppfordrer elever og lærere til å ta grep hvis de opplever at undervisningspersonell ikke har den nødvendige utdanningen.

– Man må ta det opp med skolens ledelse. Og skoleledere må ta det videre til politikere og skolemyndigheter. Det kan ikke bare være i festtaler at det understrekes at lærere er den viktigste forutsetningen for elevenes læring og danning, sier Handal.

Powered by Labrador CMS