Mer enn noen gang trenger vi gode lærere og gode skoler

Debatt: – Hvis vi ikke klarer å motivere de beste studentene til å velge lærerutdanning, har vi et stort problem.

Publisert

Lørdag 20. august sendte NRK Ukeslutt en debatt, «Lærerne klager for mye». De to debattantene, en jurist/skribent og en lærer fra ungdomskolen, diskuterte hva som er god retorikk når man skal formidle behovet for lærerstreik, og om klaging kan føre til at færre velger læreryrket.

Etter nesten 30 år i skolen, de siste 16 som skoleleder, ønsker jeg å sette søkelys på noen viktige områder når det gjelder denne debatten. Kravet til lærerutdanningen har blitt endret fra 4 til 5 år med mastergrad, men fortsatt mener tydeligvis mange (KS?) at hvem som helst kan arbeide som lærer i skolen. Dette er en stor kontrast til andre yrkesgrupper som leger, sykepleier og politi. Dessuten mener mange at lærere klager for mye.

La oss heller slå fast at vi i dag mer enn noen gang trenger gode lærere og gode skoler. Vi vet alle at uten utdanning har man liten sjanse til å komme seg inn i arbeidslivet. Hvis du som 20-åring aldri kommer deg i jobb, taper vi verdiskapning på rundt 7, 8 millioner kroner, uttalte professor Torberg Falch ved NTNU til NRK.

Etter flere år med pandemi har tallet på elever som strever gått markant opp. Dette var en trend som startet før pandemien. Vi som jobber i skolen, så at flere elever ikke klarte å møte opp på skolen og dermed ikke klarte å fullføre sin opplæring. «Det finnes ingen eksakte tall, men det er stor grunn til å tro at det er mange elever som er hjemme fortsatt selv om skolene har åpnet igjen. De fleste av disse elevene var hjemme også før pandemien og nedstengingen av samfunnet, sier førsteamanuensis Trude Havik ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger». Kilde forskning.no

Samtidig fortsetter søkningen til lærerutdanningen å gå ned. Færre vil bli lærer på høyere klassetrinn.

Slik jeg ser det, nærmer vi oss en perfekt storm. For tallenes tale er klar. Hvis vi ikke rekrutterer de beste lærerne, ikke klarer å motivere de beste studentene til å velge lærerutdanning, da har vi et stort problem.

Jeg kjenner lærere på barne- og ungdomskolen som gjør en fantastisk jobb i å inkludere alle elevene og ivareta de sårbare. Som nesten daglig har kontakt med foreldre som er bekymret og som klarer å motivere barna til fortsatt skolegang. Lærere som er klare og tydelige på at mobbing ikke tolereres, som har en stor verktøykasse for pedagogisk tilpassing av opplæringen samtidig som de sørger for at elevene finner seg til rette i klasserommet.

God opplæring og ivaretakelse av alle elevene på barne- og ungdomsskolen er en forutsetning for å klare kravene i videregående skole. Godt utdannende lærere er nødvendige for å lykkes i alle ledd, vi må med andre ord både rekruttere og beholde de beste. Læreren som er mitt eksempel her, har allerede fått tilbud om en bedre betalt jobb. Mon tro om han velger å bli i skolen?

Powered by Labrador CMS