Frukt og annen skolemat skal etter hvert tilbys til alle, hvis regjeringen får det som den vil.

– Skolematordningen må innføres gradvis

Å spise sammen med andre er viktig for trivselen, ifølge Folkehelsemeldingen.

Publisert Sist oppdatert

Skolemat kan være like viktig for elevenes trivsel som for ernæring, ifølge Folkehelsemeldingen. Men fortsatt trengs det mer kunnskap, sier regjeringen.

– En rapport fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet viser at det finnes mange ulike måter å organisere skolemåltidet på, og at fasilitetene og ressursene til skolene og det lokale handlingsrommet deres preger de ulike skolematordningene, heter det i meldingen.

Skolemåltidet handler for mange om mer enn hva som blir servert. Å spise sammen med andre er viktig for trivselen, heter det videre.

– Skolematordningen er en stor reform som må innføres gradvis, understreker helseminister Ingvild Kjerkol. Hun sier et viktig mål er å utjevne sosiale forskjeller.

Helsedirektoratet har gjort en samfunnsøkonomisk analyse av å tilby skolemåltid i Norge. Sju modeller ble vurdert. Analysen viser at nytten trolig er større enn kostnadene for fem av dem.

Til tross for usikkerhet knyttet til tallene, anbefaler direktoratet gradvis innføring av skolemat. Samtidig må det hentes inn mer informasjon fra kommuner og fylkeskommuner som allerede tilbyr skolemåltid, heter det i meldingen. I statsbudsjettet for 2023 er det satt av midler til å hente inn slik kunnskap fra lokale ordninger.

(©NTB)

anna.nesje@ntb.no

Powered by Labrador CMS