Utvalg skal se på finansering av private barnehager

Et nytt utvalg skal vurdere dagens regelverk og foreslå endringer. – Målet er å sikre barn et tilbud med høy kvalitet, sier Guri Melby.

Publisert Sist oppdatert

– Barnehagesektoren er annerledes nå enn før. Noen driver med store overskudd, mens andre har det svært knapt eller driver med underskudd. Derfor må vi se på hvordan private barnehager finansieres. Målet er å sikre barn et tilbud med høy kvalitet også i fremtiden, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding.

Onsdag ble mandatet for utvalget som skal utrede finansieringen av private barnehager, klart. Utvalgets oppgave blir å beskrive dagens system, vurdere fordeler og ulemper og komme med forslag til endringer i regelverket.

– Det er viktig å ta vare på et mangfold av barnehager, som gir familiene mulighet til å velge det pedagogiske tilbudet de syns passer best. Det betyr at vi trenger en finansiering som også gjør det mulig å overleve som en liten aktør, uttaler Melby i pressemeldingen.

Debatt: Økonomisk likebehandling mellom private og kommunale barnehager burde være en selvfølge

Vil gi kommunene kontroll

I desember leverte Velferdstjenesteutvalget sin rapport om lønnsomhet og pengestrømmer hos private leverandører av velferdstjenester.

Utvalget mener lønnsomheten i en stor del av den private barnehagesektoren er høyere enn den bør være. 4 av 10 private barnehager har for høy lønnsomhet, ifølge utvalget.

Utvalgets forslag er at kommunene «skal få mer fleksibilitet i finansieringen av private barnehager».

«Utvalget foreslår å oppheve nasjonale regler for finansiering av private barnehager, og at det blir opp til kommunen å velge både finansieringsform, finansieringsnivå og lengden på kontrakten med private barnehager i sin kommune», står det i rapporten.

Det falt ikke i god jord hos arbeidsgiverforeningen Private barnehagers landsforbund (PBL). De mener forslaget strider med prinsippet om økonomisk likeverdig behandling av kommunale og private barnehager.

– PBL mener dette er et ufravikelig prinsipp, som lå til grunn for barnehageforliket og som skal sikre likebehandling av private og kommunale barnehager, uttalte administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe til Utdanningsnytt i desember.

– Dersom det åpnes for at kommunene i større grad selv kan fastsette tilskuddsnivå, mer bruk av offentlige anskaffelser og tidsbegrensning av avtaler, vil dette øke forskjellsbehandlingen og true både kvaliteten på tilbudet og mangfoldet – og også det langsiktige eierskapet som alle ønsker skal prege sektoren, sa Lindboe.

Rapport til sommeren

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) skal sammen med Kommunenes sentralforbund (KS), Virke, Utdanningsforbundet og Fagforbundet delta i utvalget som nå settes ned for å se på finansieringen.

Utvalget skal levere rapporten innen 15. juni 2021.

Powered by Labrador CMS