Stig Johannessen (56) er ny leder av Skolelederforbundet

Stig Johannessen (56) er valgt til ny leder av Skolelederforbundet. Han tar over etter Solveig Hvidsten Dahl.

Johannessen har sittet i forbundets sentralstyre i foregående periode. Han har blant annet bakgrunn som leder i Forsvaret og som rektor i videregående opplæring.

Han mener det viktigste satsingsområdet for Skolelederforbundet fremover blir å påvirke sentrale myndigheter og skoleeiere til å gi lederne rammebetingelser som står i et bedre samsvar med oppgavene som skal løses.

– Vi ser et økt press på ledere i opplæringssektoren. Det er stadige forventninger til å løse flere oppgaver, samtidig som ressursene på mange måter blir mindre og færre, sier Johannessen.

Han påpeker at ledere i oppvekstsektoren er forventet å løse et bredere spekter av samfunnsoppgaver enn før, samtidig som at rene forvaltningsoppgaver har blitt flere.

– I tillegg ønsker både lærere og ledere selv at lederne i større grad kan følge opp det pedagogiske arbeidet, tilføyer han.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS