Bildet er fra oppstarten for forhandlingene med PBL. Fra venstre - Jørn-Tommy Schjelderup (PBL), Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet), Trond Ellefsen (Delta) og Anne Green Nilsen (Fagforbundet).
Bildet er fra oppstarten for forhandlingene med PBL. Fra venstre - Jørn-Tommy Schjelderup (PBL), Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet), Trond Ellefsen (Delta) og Anne Green Nilsen (Fagforbundet).

Mekling i PBL-oppgjøret i oktober

Den 14. oktober møtes partene i oppgjøret mellom PBL og arbeidstakerorganisasjonene til mekling.

Publisert

Den 14. oktober skal PBL og arbeidstakerorganisasjonene i barnehagesektoren møtes til mekling hos Riksmekleren.

Da partene møttes til forhandlinger i årets hovedoppgjør 30. august i år, ble det brudd etter få timer. Bruddet skyldtes i hovedsak uenighet om pensjon.

Fagforeningene mener PBL ikke er villig til å innfri det de har forpliktet seg til i tidligere protokoller mellom partene. Partene har i protokoller fra tidligere forhandlinger blant annet vært enige om at ansatte i PBL fra 1. januar 2023 skulle meldes inn i Fellesordningen for AFP (Avtalefestet pensjon). Det vil sikre ansatte en livsvarig pensjonsutbetaling på toppen av tjenestepensjonen.

Peker på tilskuddskutt

Forhandlingsleder for Utdanningsforbundet, kaller bruddet i årets forhandlinger et løftebrudd fra PBLs side.

– PBL var ikke villig til å innfri partenes forpliktelser nedfelt i protokoller fra tidligere tariffoppgjør. I tillegg ville krav fra PBL svekket våre medlemmers tjenestepensjonsordning, sa Skyvulstad i august.

PBL på sin side mener kravene om pensjon ikke var mulig å imøtekomme.

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL sier at politiske beslutninger, som blant annet et kutt i pensjonspåslaget på 600 millioner kroner i året, har fjernet den økonomiske bærekraften i sektoren.

Les også: Norges største ideelle barnehageeier sliter etter kutt i pensjonstilskuddet

Forsvarer pensjonskuttet

Statssekretær i KD, Halvard Hølleland (Ap), har forsvart pensjonskuttet. I et intervju med Utdanningsnytt i august sa han:

– Begrunnelsene for å redusere pensjonstilskuddet var så gode at vi ønsket å gjennomføre det allerede i 2022. Rapporten fra Telemarksforskning som kom i 2019, viste at rundt 94 prosent av de private barnehagene har fått høyere tilskudd til pensjon enn de faktiske utgiftene de har hatt.

Flere tok likevel til orde for at kuttet kom for tidlig. I november i fjor stengte 2000 private barnehager tidlig i protest.

Powered by Labrador CMS