PBL har bedt foresatte i 2000 private barnehager hente barna klokka 14 onsdag, som en protest mot kuttet i pensjonsoverføringer. Bildet er fra Økernly barnehage i Oslo, der PBL-styreleder Eirik Huseby er medeier.
PBL har bedt foresatte i 2000 private barnehager hente barna klokka 14 onsdag, som en protest mot kuttet i pensjonsoverføringer. Bildet er fra Økernly barnehage i Oslo, der PBL-styreleder Eirik Huseby er medeier.

Hovedtillitsvalgt i Espira: Feil å kutte i pensjonstilskuddet nå

Onsdag stenges 2000 private barnehager tidlig i protest mot kutt i pensjonsoverføringer. Hovedtillitsvalgt for UDF i barnehagekjeden Espira støtter PBL i at tidspunktet er feil.

Publisert Sist oppdatert

– Samtidig mener jeg de overføringene barnehagene får for å bruke på pensjon til ansatte, de skal gå til pensjon til ansatte, sier Paul Bentsen, og markerer med det uenighet med Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Onsdag har PBL bedt 2000 private barnehager om å stenge klokka 14, som en protest mot kuttet i pensjonstilskuddet til private barnehager.

Kuttet, som var foreslått av Solbergregjeringa er opprettholdt av Støre-regjeringa.

Les også: Lederen for utdanningskomiteen oppfordrer foreldre om ikke å støtte PBLs barnehageaksjon

Pensjonstilskuddet større enn pensjonsutgiftene

Den samla summen de private barnehagene får i overføringer til pensjon er større enn det disse barnehagene bruker på pensjon. Kunnskapsminister Tonje Brenna har sitert Telemarkforskning, som anslår at disse overføringene er en milliard over det barnehagene bruker på pensjon.

– Pensjonstilskuddet er ikke et tilskudd begrensa til å dekke til pensjonsutgifter, men en del av de samla overføringene til barnehagene på linje med andre tilskudd. Derfor vil en reduksjon i pensjonstilskuddet gå ut over kvaliteten på barnehagetilbudet. Det aksjonerer vi mot, sier pressekontakt Marius Iversen i PBL til Utdanningsnytt.

Se endringer i sammenheng

– Du er enig i at pensjonstilskuddet bør kuttes, hvorfor vil du ikke kutte det nå?

Utdanningsnytt spør hovedtillitsvalgt i Espira Paul Bentsen.

– Fordi vi står overfor en gjennomgang av økonomien i de private barnehagene som vil føre til store endringer. Da må ting sees i sammenheng for å få et godt resultat. Derfor er det uheldig å plukke denne biten ut av sammenhengen og endre nå, sier Paul Bentsen.

Her er Bentsen helt på linje med ledelsen i Utdanningsforbundet.

– Vi har sagt til både Storting og regjering at vi meiner dette er for dramatiske kutt nå. Slike kutt bør sees i sammenheng med de endringene i barnehageøkonomien som må komme, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Berørte

– Hvilken rolle har de ansatte i den aksjonen PBL nå går til?

– De er berørte, sier Marius Iversen i PBL.

– Det er barnehageeierne som aksjonerer, dette er deres aksjon og deres ansvar. Eierne skal følge gjeldene avtaler om lønn og arbeidstid under aksjonen. Hvis barnehagen er tom for barn etter klokka to er det likevel nyttige ting de som fortsatt er på jobb kan drive med, sier han.

– Hva med ansatte som er uenige med aksjonen og vil markere det?

– Det har vi gode dialoger om lokalt, sier Marius Iversen.

Oppskjørta foreldre

Styremedlem i Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark, Margareth Eikestad, sier noen ansatte opplevde det som vanskelig da meldinga om aksjonen ble kjent.

– Ansatte opplevde at litt oppskjørta foreldre grep tak i den første og beste de fant i barnehagen for å komme med spørsmål og reaksjoner. Det kunne ansatte, som ikke visste særlig mye om det hele, oppleve som vanskelig, sier hun.

Men hun har også registrert ett tilfelle der samarbeidsutvalget i barnehagen umiddelbart trådte sammen. Det resulterte blant anna i vedtak om at styrer og to fra utvalget skal stå ved porten og svare på spørsmål på aksjonsdagen onsdag, slik at personalet på avdelinga skal slippe spørsmåla.

– Ellers har vi hørt om tilfeller der barnehageeier har prøvd å gjøre om vaktlistene på aksjonsdagen, slik at assistentene tar de tidlige vaktene og pedagogene de seine. Hvis det ikke er barn i barnehagen kan pedagogene da bruke tida til planlegging. Men å forskyve arbeidstida med så kort frist som i dette tilfellet er ikke helt greit, sier Margareth Eikestad.

Powered by Labrador CMS