PBL ber over 2000 barnehager stenge for å protestere mot kutt i tilskudd

Arbeidsgiverforeningen PBL vil ha over 2000 private barnehager med på en nasjonal aksjon hvor de stenger dørene. De mener reduserte tilskudd truer driften til flere private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

De siste årene har det vært stor debatt om endringer i hvordan private barnehager skal finansieres. En omlegging ble satt i gang av regjeringen Solberg, mens den nye Støre-regjeringen nå skal videreføre arbeidet. I årets statsbudsjett er det foreslått kutt i tilskuddene til private barnehager.

Ifølge Private Barnehagers Landsforbund (PBL) vil kuttene føre til 400-600 millioner kroner i året i tapte inntekter sammenlignet med dagens tilskuddsnivå.

Nå oppfordrer styret i arbeidsgiverorganisasjonen de private barnehagene til å gjennomføre en nasjonal aksjon, melder PBL i en pressemelding.

– Uansvarlig ikke å si ifra

Slik lyder vedtaket fra PBL-styret: «Styret i PBL ber alle PBL-barnehager om å delta i en felles, nasjonal aksjon med stenging av barnehager. Med aksjonen ønsker vi å markere vår motstand mot de planlagte kuttene. Aksjonen vil bli avholdt onsdag 24. november, fra klokken 14.00 og ut dagen.»

– Nå opplever vi at situasjonen er dramatisk. Det planlagte kuttet vil slå hardt inn i kvaliteten i barnehagene. Det vil påvirke barnehagenes evne til å ta inn vikarer, kjøpe leker og utstyr og å drive kompetanseutvikling blant ansatte. Da vil det være uansvarlig av oss ikke å si tydelig ifra, sier styreleder i PBL, Eirik Husby.

– Dere er ikke redde for at dette bare vil gjøre foreldre og andre som blir påvirket av aksjonen, forbannet?

– Vi ønsker ikke å ramme foreldre og familier, men vi føler at hvis vi ikke sier ifra, er det til syvende og sist barna og foreldrene som faktisk vil bli rammet gjennom lavere kvalitet i barnehagene. Derfor håper vi å få med foreldre og andre på denne aksjonen, for utviklingen går i feil retning, sier Husby.

Kutt i pensjonstilskudd

Striden handler i stor grad om et kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager. I dag er dette pensjonstilskuddet på 13 prosent av lønnsutgiftene, mens regjeringen har vedtatt å kutte det til 10 prosent. Dette utgjør nokså store kutt i inntektene for mange barnehager.

For private som eier mer enn to barnehager skal det gjelde fra 2022. Enkeltstående barnehager skal få en overgangsordning der pensjonspåslaget er 12 prosent i 2022, 11 prosent i 2023 og 10 prosent i 2024. Private barnehager som har høyere pensjonskostnader kan få disse dekket etter søknad.

Bakgrunnen for kuttet er beregninger fra Telemarskforsking som viser at et stort flertall av private barnehager får mer penger til pensjon enn de faktisk bruker.

Det har imidlertid vært strid om hvordan disse beregningene er gjennomført, og PBL har vært kritiske til at det kuttes i pensjonstilskuddet uten at dette vurderes opp mot andre deler av finansieringssystemet. Et tilsvarende kutt i pensjonstilskudd ble også foreslått av Solberg-regjeringen i fjor høst, men ble reversert etter at Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for det.

Provoserer Rødt-politiker

Leder av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Hege Bae Nyholt fra Rødt, har gått knallhardt ut mot PBL-aksjonen i et innlegg på Facebook.

«Det er nok nå, PBL!», skriver Nyholt og viser til at en lignende aksjon har blitt gjennomført tidligere.

Rødt-politikeren skriver videre: «PBL vant fram i 2010, denne gangen skal de ikke vinne! Igjen viser PBL at deres prioritet er de kommersielle kjedene og deres mulighet til å ta ut profitt. PBL har aldri aksjonert for å sette fokus på lav bemanning eller andre forhold ved barnehagedriften som omhandler kvalitet i barnehagen. PBL må forholde seg til at de skal motta et beløp som er i tråd med faktisk kostnader til pensjon. PBLs hensyn bør være til alle familiene som har lidd under stengte barnehager gjennom pandemien. Vi forventer at PBL avblåser denne aksjonen.»

– Avsporing

– Jeg synes det er en fullstendig avsporing, sier Eirik Husby i PBL oppgitt om Rødt-politikerens kraftsalve på Facebook.

Han peker på at PBL er for de nasjonale normene, og også enda bedre normer.

– Når både kommuneorganisasjonen KS og PBL er enige om at dagens bemanningsnorm ikke er finansiert for alle, bør komitelederen sette seg inn i og skjønne at finansieringsmodellen for barn i private barnehager dessverre ikke er bygget på alles ønske om å få enda flere med kompetanse inn i barnehagene.

Han sier de får tilbakemeldinger fra veldig mange barnehager, uavhengig av eierskap, om at det foreslåtte kuttet i statsbudsjettet er et stort problem.

– For tre uker siden viste også et samlet landsmøte i PBL at vi står sammen i denne kampen, helt uavhengig av eierskap. Tilbakemeldingene fra medlemsundersøkelsene våre viser nå at rundt halvparten av medlemsmassen melder at de med dette kuttet vil måtte drifte i minus. Det er dramatisk og ikke bærekraftig over tid. Da må politikerne sette på håndbrekket, sier Husby.

Utdanningsforbundet har også gått ut med en pressemelding i forbindelse med aksjonen. Der skriver de at «Utdanningsforbundet forventer at eierne ikke krever aktiv deltagelse fra de ansatte og at forbundets medlemmer i private barnehager selv må få ta stilling til hvordan de forholder seg til eiernes aksjon».

– De ansatte i barnehagene vil på sett og vis bli dratt inn i en politisk markering fra PBL gjennom en slik aksjon, er det greit?

– Jeg opplever at vi står ganske samlet med de ansatte i en kamp for å sikre kvalitet og forutsigbarhet i finansieringen. Så det håper jeg de ansatte står sammen med oss om, sier Husby.

– Mulig å trekke i håndbrekket

Husby sier de får veldig mye tilbakemeldinger knyttet til aksjonen, og han tror den vil få stor oppslutning blant de over 2000 medlemsbarnehagene.

– Hvordan er forhåpningene til en politisk snuoperasjon med ny regjering?

– Ting har selvsagt endret seg med ny regjering, men det er ikke for sent. Statsbudsjettet er ikke vedtatt, og det er fortsatt fullt mulig å trekke i håndbrekket. Jeg håper politikerne gjør det og setter seg ned sammen med sektoren for å få på plass et bærekraftig finansieringssystem. Nå har det gått så mange år med usikkerhet. De private barnehagene har behov for forutsigbarhet nå, avslutter Husby.

Powered by Labrador CMS