Det råder betydelig motstand mot bruk av digital teknologi blant enkelte lærerutdannere, hevder en forsker ved Universitetet i Stavanger. Ill.foto: Paal Svendsen
Det råder betydelig motstand mot bruk av digital teknologi blant enkelte lærerutdannere, hevder en forsker ved Universitetet i Stavanger. Ill.foto: Paal Svendsen

Lærerutdannere kan ikke nok om bruk av teknologi i undervisningen

Nyutdannede grunnskolelærere får ikke god nok digital kompetanse, hevder forsker ved Universitetet i Stavanger (UiS).

 

Doktorgradsstipendiat Elen Johanna Instefjord ved UiS har undersøkt hvordan bruk av digital kunnskap i læreryrket inngår i undervisningen ved 19 lærerutdanninger her i landet. Hun er til daglig høgskolelektor ved grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet.

– Selv om studentene ofte blir kalt digitalt innfødte og er gode på det tekniske, trenger de å lære kritisk bruk av digitale verktøy. I tillegg er det ulikheter i den digitale kompetansen blant elevene, samtidig som studier viser at mange lærere fortsatt mangler de kunnskapene og ferdighetene de trenger for å bruke teknologien på en god måte i undervisningen, sier hun ifølge uis.no.

Nyutdannede lærere synes ikke de har lært nok om dette i løpet av lærerutdanningen. Instefjord har stilt spørsmål til 654 fjerdeårsstudenter, 387 lærerutdannere og 340 praksislærere.

Hun fant også at mens lærerstudentene hadde heller lave tanker om lærerutdannernes teknologiferdigheter, hadde disse høyere tanker om seg selv i så måte. Hun fant imidlertid at det råder betydelig motstand mot bruk av digital teknologi blant enkelte lærerutdannere.

Norske lærerutdanninger har med andre ord ennå et stykke vei å gå, mener Instefjord. Høgskolene kan imidlertid ikke lastes alene, først i fjor kom Utdanningsdirektoratet med Rammeplan for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse.

 

Powered by Labrador CMS