Annonse
Debatt

– Når seksualitetsundervisning mangler i kompetansemålene, vil det svært sjelden bli prioritert inn i skolehverdagen, skriver Christian Lomsdalen. Foto: Wikimedia Commons

Utlærte om sex

Seksualitetsundervisning mangler blant de nye kjerneelementene som myndighetene har sendt på høring.

Del side


Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Elever i videregående skole trenger ikke mer kunnskap om sex, seksualitet, identitet og kropp. Det tyder dagens læreplaner på. Kjerneelementene de nye læreplanene skal bygge på, er dessverre ikke noe bedre.

 

I min yrkeshverdag ser jeg dessverre lite som tyder på at elevene i videregående skole er ferdig utlært på disse områdene. #MeToo, #JegHarOpplevd, og engasjementet til de politiske ungdomspartiene, PRESS og Elevorganisasjonen, tyder på det samme.

 

Videregående elever trenger alderstilpasset, grundig og normkritisk seksualitetsundervisning. Dette melder også UNICEF, som anbefaler at skolen gir elevene slik undervisning i hele skoleløpet for å oppfylle elevenes seksuelle og reproduktive rettigheter. Elevene trenger å reflektere over egne grenser, ønsker og identiteter. De trenger kunnskap om normer, kritikk av normer, seksualiteten, kropper, respekt, og andres grenser, blant annet.

 

Jeg har tidligere reagert på at temaet har vært forbeholdt grunnskolen i dagens læreplaner og kompetansemål. Det hersker en forventning om at elevene nå er så gamle og kunnskapsrike om sex og så trygge i egne kropper og identiteter at temaet ikke lenger er nødvendig å gjennomgå. De nye kjerneelementene som skal danne grunnlaget for de nye læreplanene, vitner om det samme.

 

Der hvor temaet går igjen i grunnskolefag, som i livssynsfaget, samfunnsfag, og naturfag, forsvinner det helt ut fra kjerneelementene i videregående skole.

 

Det vi vet om seksuell debutalder, tyder på at det er nettopp i løpet av videregående mange norske ungdommer begynner å utforske romantiske relasjoner og sex. I en slik fase er det særlig nyttig å få mer kunnskap, reflektere i fellesskap over temaene, diskutere normer, grenser og identitet under god ledelse av en pedagog. Når vi ser alle de unge som sliter med egen kropp og egen identitet, er det lite som tyder på at vi i skolen burde være ferdig med dette for videregående skole.

 

Når seksualitetsundervisning mangler i kompetansemålene, vil det svært sjelden bli prioritert inn i skolehverdagen. Det er også viktig at vi finner kompetansemål om temaet i flere fag, med forskjellig inngang og fokus, slik som i grunnskolen. Kompetansemålene må finnes i fag både for studiespesialiserende og yrkesfaglige retninger i videregående.

 

Elever i videregående skole trenger god og alderstilpasset seksualitetsundervisning. Dette må reflekteres bade i kjerneelementer og i læreplaner i skolen – slik at vi lærere blir nødt til å ta det opp og prioritere det. Slik er det ikke i dag.

 

* Christian Lomsdalen er lektor ved Metis videregående skole, Bergen.

 

Fakta

Dette er spalten Rett på sak fra Utdanning nr. 8/2018.

Hele utgaven leser du elektronisk her

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!

Fakta

Dette er spalten Rett på sak fra Utdanning nr. 8/2018.

Hele utgaven leser du elektronisk her