Norsk skolebistand kritiseres i rapport

Bistand til utdanning er et norsk satsingsområde, men en ny rapport konkluderer med at resultatene er middels. Regjeringen kritiseres for passivitet.

Evalueringen er gjennomført av amerikanske Konterra Group, som peker på betydelig rom for forbedring dersom myndighetene tar grep, skriver Vårt Land. Bedre koordinering og en forbedret evne til å systematisere erfaringene og lære av dem trekkes fram som viktige for at bistanden skal være mer effektiv, heter det i rapporten, som er bestilt av Norad.

Totalt har norske, frivillige organisasjoner fått nærmere tre milliarder kroner til å drive utdanningsbistand i kriseområder de siste åtte årene. Avdelingsdirektør Per Øyvind Bastøe i Norad påpeker at Utenriksdepartementet baserer seg på stor grad av tillit til at norske sivilsamfunnsorganisasjoner gjør en god jobb.

– Det viser seg både her og i annet bistandsarbeid at de får til gode resultater hver for seg. Der det svikter er å se arbeidet i sammenheng, overføre læring og fordele ansvar. Det trengs også bedre dokumentasjon.

Bastøe sier man fra norsk side «vil så mye» og at aktørene på feltet er takknemlige for norsk engasjement, finansiering og fleksibilitet.

– Poenget er at effekten kunne blitt større dersom vi koordinerte og systematiserte innsatsen bedre, sier Bastøe.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS