Det skal bli flere hender, fang og voksne til barna som går i barnehager i Tønsberg. Ill.foto: Maja Ljungberg Bjåland
Det skal bli flere hender, fang og voksne til barna som går i barnehager i Tønsberg. Ill.foto: Maja Ljungberg Bjåland

FUB og UDF ønsker snarlig oppbemanning i Tønsberg-barnehagene

Den nye politiske koalisjonen i Tønsberg har lovet at alle barnehagebarn i kommunen skal få like mange voksne på jobb i hele barnehagens åpningstid. UDF Tønsberg ønsker at det skal innfris så raskt som mulig.

Publisert

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) i Tønsberg håper bemanningsnorm hele barnehagens åpningstid blir igangsatt raskt.

– Vi er svært glade for at den nye koalisjonen sier bemanningsnorm hele dagen nå skal på plass. Vi har jobbet i mange år for økt bemanning, og dette viser jo at det nytter å kjempe. På vegne av cirka 2800 barnehagebarn og deres foresatte i nye Tønsberg er vi svært forventningsfulle og ønsker samtidig å rose koalisjonen for å ha tatt oss og de ansatte på alvor. Nå håper vi på rask iverksetting, sier FUB-leder i Tønsberg, Christina Grefsrud-Halvorsen.

Vil presse på

Utdanningsforbundet Tønsbergs leder Tove Helene Pedersen har økt bemanning i barnehagen som prioritert sak.

– Det er veldig flott at politikerne har sagt at de skal innføre full bemanning. Hvor mange det vil være snakk om, vet vi ikke ennå. Vi er i kontakt med kommunen i denne saken. Det er litt for tidlig å si hvor mange personer som trengs for å innfri dette, sier Pedersen.

Politikerne har ikke sagt noe om når de vil innføre den lovede bemanningsøkningen.

– Er dette noe dere vil følge opp i Utdanningsforbundet?

– Ja, dette vil vi presse på for at det skal innfris så raskt som mulig.

– Er dere fornøyd med den politiske plattformen som ble lagt frem?

– Økt bemanning var det viktigste, så det er vi fornøyd med. Vi vil heller ha det enn mat i skole og barnehage, sier Pedersen.

Powered by Labrador CMS