Mindre enn halvparten av barnehageansattes tid, er tid med barna 

En fersk undersøkelse viser hva de barnehageansatte bruker tid på. 

Publisert

Regjeringen har varslet endringer i finansieringssystemet i barnehagesektoren. Som et ledd i det arbeidet har de bedt BDO om å gjennomføre en kostnadsanalyse i private og kommunale barnehager. BDO har sett nærmere på hvilke aktiviteter barnehagene gjennomfører og dermed hvilke aktiviteter tilskudd og foreldrebetaling brukes til. 

I rapporten som nå er klar skriver BDO at de har identifisert tre hovedaktiviteter: 

  • Direkte pedagogisk aktivitet (tid med barna)
  • Indirekte pedagogisk aktivitet (rydding, forberedelser, plantid, tid med foreldre, kompetanseheving osv)
  • Og ledelse og administrasjon. (personalansvar, bemanning, markedsføring, økonomi osv)

Kartleggingen viser at under halvparten av tiden til de barnehageansatte er tid med barna. 

Barnehage.no omtalte rapporten først. Leder for Foreldreutvalg for barnehage (FUB), Einar Ove Larsen, sier til nettavisen at de er bekymret. 

FUB-leder Einar Ove Larsen.
FUB-leder Einar Ove Larsen.

– Vi i FUB har vært med på å sette søkelys på hvordan bemanningsnormen fungerer når vakter skal gå opp og åpningstiden er strukket. Når i tillegg under halvparten av tiden ansatte er til stede, er direkte sammen med barna, må vi kunne si det gir det underbygger vår bekymring, sier Larsen.

– Vi setter spørsmålstegn ved at så liten del av tida, for alle ansattgrupper, brukes i direkte relasjon til barna, sier han. 

Rapporten viser, ikke overraskende, at styrerne bruker minst tid direkte med barna. Men også de andre ansatte oppgir at om lag halvparten av deres tid, er tid barna. 

Powered by Labrador CMS