Fram til 20 års alder får de unge oppfølging av barnevernet, men unge ønsker mer. Foto: Fotolia.com

Unge ønsker barnevernsstøtte etter fylte 20 år

Unge med bakgrunn fra barnevernsinstitusjon ønsker seg ofte fortsatt støtte fra barnevernet, selv etter fylte 20 år.

Førsteamanuensis Ingunn Barmen Tysnes ved sosionomutdanningen ved Høgskolen i Bergen (HiB) mener barnevernet bør se nærmere på begrepene «forlenget barndom» og «forlenget foreldreskap» for å forstå behovene til unge mennesker i overgangen fra institusjon til voksenliv, framgår det av en artikkel på HiBs nettsider.

Denne artikkelen var først publisert i Bedre skole nr. 3/2016

 

Barmen Tysnes har i sin doktorgradsforskning undersøkt hvordan ungdommer som har vært tvangsplassert på institusjon, blant annet opplever ettervernet, også etter at de har fylt 20 år.

Fram til 20 års alder får de unge oppfølging av barnevernet. Ifølge barnevernsloven kan barn med tiltak fra barnevernet før 18 års alder, få oppfølging fram til de fyller 23. Selv om Bufetats tilbud opphører ved fylte 20 år, har de unge likevel krav på støtte fra den lokale barnevernstjenesten fram til de fyller 23. Barmen Tysnes fant imidlertid ut at når Bufetats tilbud opphørte, opphørte gjerne det lokale tilbudet straks etterpå. Dermed overføres de unge til Nav, som legger opp sine tjenester for selvstendige voksenbrukere – hvilket disse ungdommene ikke er modne for.

Barmen Tysnes mener det kunne avhjelpe de unges situasjon dersom barnevernet tar på seg en koordinerende rolle overfor de ungdommene det er tale om, og ved å hjelpe 20-åringene til å finne ut av hvilke tjenester de kan be om, slik at de slipper å stå alene i møtet med Nav. Derfor mener Barmen Tysnes at det også kan være hensiktsmessig å dra begreper som «forlenget foreldreskap» og «vedtaksfestet foreldreskap» inn i diskusjonen om ettervernstiltak i barnevernet.

Powered by Labrador CMS