Senterpartiet mener seksårsreformen i 1997 har ført til en skole der behovene til de yngste elevene ikke blir godt nok ivaretatt og foreslår en evaluering. Arkivfoto: Erik M. Sundt
Senterpartiet mener seksårsreformen i 1997 har ført til en skole der behovene til de yngste elevene ikke blir godt nok ivaretatt og foreslår en evaluering. Arkivfoto: Erik M. Sundt

Senterpartiet vil ha evaluering av seksårsreformen

Stortingsrepresentantene Marit K. Strand og Marit Arnstad la fram forslaget i Stortinget i dag.

– Det som skulle bli en reform på de yngste elevenes premisser, har underveis blitt noe ganske annet, sier stortingsrepresentant Marit K. Strand i en pressemelding

Utfasing av barnehagepedagogikken, økt læringstrykk og mindre tid til fri lek for de yngste elevene skaper utfordringer, mener Marit Arnstad som også sitter i utdannings- og forskningskomiteen på for Senterpartiet.

– Med innføringen av Kunnskapsløftet, og utviklingen av et stadig mer omfattende kvalitetsvurderingssystem, er skoledagen for 6-åringene i dag noe helt annet enn det som var intensjonen da Reform-97 ble vedtatt, sier Arnstad som understreker at det ikke er aktuelt å heve alderen for skolestart.

– Men vi plikter å legge til rette slik at skolen kan ivareta behovene til de yngste elevene på en bedre måte enn i dag, sier Arnstad i pressemeldingen.