PBL ønsker en enkel finansieringsmodell

PBL er fornøyd med at den nye regjeringen står ved løftet om full likebehandling av alle barn og barnehager.

– Regjeringens mål om økt kvalitet i barnehagene er en offensiv og positiv tilnærming til utviklingen i barnehagesektoren. PBL er glad for denne tilnærmingen og vil aktivt bidra til at regjeringen skal nå dette målet, heter det i en pressemelding.

Regjeringserklæringenss målsettinger om å styrke etter- og videreutdanningen slik at flere ansatte får barnefaglig kompetanse, utdanne flere pedagoger, innføre en bemanningsnorm i barnehagene innen 2020 og gi nødvendig hjelp til barn med svake språkferdigheter, er gode tiltak for å nå disse målene, mener PBL.

Hvis regjeringen sikrer full likebehandling av barn i alle barnehager innenfor et forutsigbart finansieringssystem, er PBL overbevist om at regjeringen raskt vil lykkes med sitt overordnede mål om økt kvalitet i barnehagene. Kombinasjonen full likebehandling og et forutsigbart finansieringssystem vil gi mulighet til å løfte kvaliteten i hele barnehagesektoren, uttaler PBL.

Powered by Labrador CMS