Årstad brannstasjon barnehage i Bergen forbereder seg på gjenåpning og styrer Grethe Haugland sperrer av områder ute på lekeplassen. De ulike gruppene med barna skal ha faste plasser når de er ute og leker.
Årstad brannstasjon barnehage i Bergen forbereder seg på gjenåpning og styrer Grethe Haugland sperrer av områder ute på lekeplassen. De ulike gruppene med barna skal ha faste plasser når de er ute og leker.

Gjør seg klare for å ta imot barna: – Jeg tror ikke det blir så krevende

Mange gleder seg, andre gruer seg. Mandag åpner mange av landets barnehager – 39 dager etter at de ble stengt på bare på noen timers varsel.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg tror ikke det blir så krevende, sier styrer Grethe Haugland i Årstad Brannstasjon barnehage i Bergen.

Hun og de ansatte i barnehagen har de siste dagene gått gjennom den lange sjekklisten i veilederen fra Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet som ble lagt fram på onsdag. Mye handler om å organisere barna i smågrupper. Vasking og rengjøring. Råd for levering og henting. Og en svært, svært tydelig beskjed om at bare de som er friske, kan komme i barnehagen.

– Barnehager er jo gode på dette med smittevern. Det er en del av hverdagen vår hele tiden. Renhold og rutiner, det er ting vi er vant til, sier barnehagestyreren til NTB.

Underskriftskampanje

Hverdagslivet ble satt på hodet da regjeringen 12. mars kunngjorde at skoler og barnehager skulle stenges på grunn av koronautbruddet. I løpet av uken som kommer kan 275.000 barn vende tilbake til en mer normal hverdag.

– Vi har ringt og snakket med foreldrene, og alle sier de gleder seg. Det er nesten ingen som har gitt uttrykk for bekymring over å sende ungene tilbake – kanskje én eller to, sier Haugland, som har 120 barn i barnehagen.

Det var et samstemt ekspertutvalg som før påske anbefalte regjeringen å åpne barnehager og barneskolen igjen.

I sosiale medier er det imidlertid en god del som er svært skeptiske. Kampanjen «Nei til åpning av skole/bhg» har fått over 28.000 underskrifter. I Facebook-gruppen «Barnet mitt skal ikke være prøvekanin …» gir folk uttrykk for at regjeringen setter økonomiske hensyn over barns helse og noen omtaler barnehageåpning som et kynisk eksperiment.

Les også: Nesten en av fire sier de vil holde barna hjemme fra barnehagen

Annerledes hverdag

Samtidig tar andre til motmæle og ber om at folk ikke må hausse opp stemningen og skape frykt.

Mange har spørsmål om hvordan barnehagene skal løse konkrete situasjoner. For eksempel er mange opptatt av hvorvidt barna kan smitte andre i familien, spesielt de som er i en risikogruppe.

Guri Liessem i Årstad brannstasjon barnehage i Bergen plasserer leker i kasser som er beregnet på små grupper med barn.
Guri Liessem i Årstad brannstasjon barnehage i Bergen plasserer leker i kasser som er beregnet på små grupper med barn.

Andre stiller spørsmål om hvordan de ansatte i barnehagen skal rekke å passe på barna når lekene skal vaskes hele tiden. Hvordan skal de ansatte få vasket hendene hver gang de har holdt og trøstet et barn? Og hvordan vil barna oppleve å være atskilt i grupper og få restriksjoner på hvor de kan oppholde seg?

Styreleder Grethe Haugland tror nok at barna vil oppleve dagene ganske annerledes enn de er vant til.

– De er jo vant til å leke fritt, og det vil nok bli litt spesielt for dem å forholde seg til å være kun i noen rom og noen områder av uteområdet, sier hun.

Kan bli endringer

Veilederen er etterlengtet, men gir ikke svar på alle utfordringene, sa Steffen Handal i Utdanningsforbundet da anbefalingen ble lagt fram. K

unnskapsminister Guri Melby (V) understreket at den er et dynamisk dokument som kan bli endret underveis når det kommer innspill.

En problemstilling som har gått igjen, er spørsmålet om bemanning. Barnehagebarna skal deles inn i små, faste grupper med én voksen per tre barn for de yngste og én voksen per seks barn for de eldste.

– Dette er i utgangspunktet bemanningsnormen som vi kjenner den, men i dag er det ikke slik at alle ansatte er på jobb til enhver tid. Så en av avklaringene som må komme, er om dette betyr at bemanningen skal være full i hele åpningstiden, sier administrerende direktør Anne Lindboe i Private barnehagers landsforening til nettstedet barnehage.no.

I Barnehageopprøret krever de på sin side at det må få konsekvenser dersom bemanningsføringene som det er lagt opp til i smittevernveilederen brytes.

– Vi skal ikke- og kan ikke- ha en situasjon der de ansatte må kjempe gjennom at smittevernhensynene følges til punkt og prikke. Det må være en selvfølge at eier tar dette ansvaret. Vi vil understreke at de ansatte må varsle, verneombudet må eventuelt legge ned driften og foreldre må informeres hvis kravene i smittevernveilederen ikke blir mulig å innfri, uttalte Barnehageopprørets Palma Kleppa til Utdanningsnytt før helgen.

Mange barnehager har varslet at de kan komme til å holde reduserte åpningstider for å imøtekomme anbefalingen.

(©NTB)