Eierne ga seg selv rentefrie millionlån - men hadde ikke strøsand til ungene

Dårlig økonomi i Risenga barnehage i Asker fikk foreldrene til å reagere. Da kommunen sjekket, oppdaget de at barnehagen hadde for mange barn.

Mens eieren av private Risenga barnehage i Asker ga seg selv rentefrie millionlån uten sikring, gjeld som senere ble slettet, reagerte foreldrene på økonomien i barnehagen.

- Hver minste nødvendige utbedring har vært en kamp. Selv viktige ting som trappegrinder har ikke blitt byttet ut før foreldrene har mast. På vinterstid har barna til tider måttet være inne hele dagen fordi det mangler strøsand på dager med mye is. Det er små og dårlige innefasiliteter, forteller foreldrerepresentant Elin Skrede til Budstikka

Risenga barnehage

Privat barnehage eid av selskapet Seraphin, som eies av Olav Vaagslid og Annette Cecilie Grande

Foreldre i barnehagen sendte i vår en bekymringsmelding om barnehagens areal og økonomi

Ved kommunens påfølgende tilsyn kom det frem at barnehagen hadde for mange barn på for lite område.

I 2015 avskrev Seraphin milliongjelden til Vaagslids engelske selskap som tap. Samme år reduserte Risenga barnehage sitt tilgodehavende i eierselskapet Seraphin – tilsynelatende uten å ha fått penger.

I 2015 ble boligen barnehagen leier solgt – men Seraphin tar fortsatt betalt for boligen. Før salget satt de også opp leien med 22 prosent.

Kilde: Budstikka/regnskaper i selskapene

 

Må ta inn færre barn

Etter at Skrede skrev bekymringsmelding, avdekket Asker kommune at barnehagen hadde for mange barn ut ifra tilgjengelig plass. Barnehagen manglet 50 kvadratmeter til alle barna kommunen betalte driftsstøtte for.

28. juni i år ble fikk barnehagen ordre om å redusere inntaket av barn av Asker kommune.

 

 

Går i underskudd

Barnehagen endte med millionunderskudd på tross av foreldrebetaling og kommunalt driftstilskudd. Sentral årsak: Husleie til eierne. Risenga barnehage rapporterer årlig sine husleiekostnader inn for Asker kommune. Rapporten viser at husleien har utviklet seg noenlunde jevnt med den generelle prisstigningen i årene 2011 og ut 2014.

Men i 2015 gjorde husleien et byks på 22 prosent, langt mer enn økningen i barnehagens inntekter.

Asker kommune førte tilsyn i vår og påla barnehagen å drive med færre barn. Om økonomien i Risenga og konsernet barnehagen inngår i skal undersøkes nærmere, har ikke kommunen tatt stilling til.