Kunnskapsminister Henrik Asheim vil han ha en gjennomgang av tilsynet som føres med barnehagene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Kunnskapsminister Henrik Asheim vil han ha en gjennomgang av tilsynet som føres med barnehagene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Asheim vil ha gjennomgang av barnehagetilsynet

Kunnskapsminister Henrik Asheim mener barnehagesektoren har endret seg siden barnehageforliket. Derfor vil han ha en gjennomgang av tilsynet som føres med barnehagene.

Solberg-regjeringen er blitt beskyldt for å bryte barnehageforliket gjennom å øke maksprisen for foreldrebetaling i budsjettforslaget for neste år. Samtidig raser debatten om den norske barnehagestrukturen i Utdannings spalter, der det blir tatt til orde for å redde barnehagemangfoldet.

Fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim (H) mener mangfoldet ikke er truet. Han mener likevel det er grunn til å se på tilsyn, reguleringer og hvorfor noen barnehager selges med stor profitt.

– Det er en ting som er viktig for regjeringen: Det er at vi ønsker en sunn barnehagesektor der de private er viktige aktører. Men så har vi også sett at det er utfordringer med tilsyn og reguleringer. Det er en sektor som har endret seg siden det store barnehageforliket. Vi ser at noen konsern blir større og større, sier Asheim til Utdanning.

– Derfor mener vi at tilsynet av barnehagene er noe det kan være verdt å se på en gang til. Store konsern kan ha barnehager i flere kommuner, og da blir det for eksempel vanskeligere å følge pengestrømmen. Det må vi finne ut av, sier Asheim.

 

Bekymret for lån og profitt

Han er også bekymret for en stor lånefinansiering av private barnehager, noe han mener gjør aktørene mer sårbare.

– Det tredje vi vil se på er profitten ved salg av barnehager. Vi ser at en del barnehager selges for veldig mye penger. Det er som resultat av barnehageforliket der man fikk tilskudd og gode muligheter til å starte opp. Det er verdt å spørre seg hvorfor man er interessert i å betale så mye for en barnehage, sier Asheim.

Arbeidet i departementet er allerede i gang. Det vil komme en rapport fra Utdanningsdirektoratet i løpet av høsten.

– Vi vil ha en tett dialog med barnehagesektoren. Vi må finne ut av hva som er sensasjonsoppslag, og hva som faktisk preger sektoren, sier Asheim.

– Flere aktører ber om en nasjonal tilskuddssats, kan det bli aktuelt?

– Vi har i utgangspunktet startet med å se på dette med tilsyn og hvordan barnehagene finansieres. Nasjonal tilskuddssats er ikke noe vi ser på nå, sier kunnskapsministeren.

 

Den viktige legitimiteten

Han understreker at det er viktig også for de private barnehagene, store som små, at de har legitimitet i samfunnet.

– Det er ikke for å knekke de private, men for å styrke dem. Jeg tror vi skal anerkjenne veldig mange av de gründerne som har startet opp. Det er blitt bygget enormt mye. Men samtidig må vi som politikere hele tiden justere kursen etter hvordan sektoren utvikler seg, sier Asheim.

Han synes ikke kritikken mot økningen av makspris for foreldrebetaling treffer blink.

– Jeg mener det er helt riktig, for det vi gjør er å øke potten til kvalitetsarbeidet som gjøres, og vi finansierer noe av det med å øke maksprisen, mens vi skjermer de med lav inntekt. Ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehageplass, og barn fra familier med lav inntekt skal få gratis kjernetid, sier Asheim.