Helga Pedersen: Røe Isaksen tar ikke ansvaret han har for samiske barnehager

Det er ikke nok samiske barnehageplasser i Alta til alle som vil ha. Stortingsrepresentant Helga Pedersen (A) meiner Kunnskapsministeren må ta bedre tak i problemet.

Publisert

Saka engasjerer både i Alta kommune, i Foreldreutvalget for barnehager og på Stortinget.

Inga Laila Sara i Alta sier til NRK Sampi at hun og mannen nå deler på å være hjemme uten lønn fordi de ikke vil sende barnet i norsk barnehage, som er det de har fått tilbud om.

Ifølge NRK er det 17 barn som ikke har fått samisk barnehageplass i Alta

– 17 er et tall som har hengt ved denne saka lenge, men jeg kan ikke gå god for tallet, sier barnehagekonsulent Kariann Hætta i Alta kommune til Utdanning.

– Søkertallet endrer seg stadig. Det som er sikkert, er at søkertallet til samiske barnehageplasser økte i høst. Alle søkerne har ikke fått førsteønsket sitt oppfylt, og noen har fått plass i norsk barnehage, sier hun.

– Hva er det største problemet med å opprette nok samiske plasser?

– Uten tvil at det ikke er ikke lett å få tak i kvalifisert samisktalende personale, svarer Hætta.

I Alta er det i alt fem samiskspråklige barnehageavdelinger, tre i en helt samiskspråklig privat barnehage, en avdeling i en kommunal barnehage og en i barnehagen ved universitetet.

– Er løsningen med samisktalende avdelinger i norske barnehager god?

– Det kan være utfordrende, for i en travel hverdag er det risiko for at norsk «trumfer over» samisk.

Kariann Hætta forteller at hovedutvalget for oppvekst og kultur i Alta kommunestyre skal ha saka opp i møte fredag, og at hun nå er i innspurten med sakspapira.   

 

Tok opp saken i spørretimen

– Hva vil statsråden gjøre for å sikre flere samiske barnehageplasser, spurte Helga Pedersen i Stortingets spørretime onsdag.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen svarte med å vise til at Alta ikke er en av de ti kommunene som har status som forvaltningsområde for samisk språk. Utenfor det samiske forvaltningsområdet plikter kommunene å legge vekt på at også den samiske kulturen skal være en del av barnehagens innhold. Men det  stilles ingen krav at det skal være samisktalende personale i barnehagen.

Ifølge Helga Pedersen tok ikke Isaksen det ansvaret hun meiner han har, men i stedet la det over på kommunen. Spesielt med tanke på den sterke interessen fra statlig hold om språkarbeidet i barnehagen, fant hun at dette ikke var tilfredsstillende.

- Mange samiske barnefamilier bor i de større byene utenfor det samiske forvaltningsområdet i hele eller deler av livet. Derfor er det ekstremt viktig å følge opp med målrettede tiltak der, sa Pedersen.

 

FUB vil endre loven

Foreldreutvalget for barnehager har sendt brev til Alta kommune.

– FUB ser at de samme barna har rett til opplæring i samisk når de begynner på skolen, ikke har noen tilsvarende rett i barnehagealder. Dette fritar imidlertid ikke kommunene fra å sikre at samiske barn med rett til barnehageplass får et godt tilrettelagt barnehagetilbud på samisk med ansatte som har samisk kompetanse, skriver de i brevet til Alta kommune. FUB meiner barnehageloven bør endres på dette punktet.

Powered by Labrador CMS