–  Jeg kan bekrefte at økonomisk tilsyn er en av problemstillingene vi ønsker å gjøre noe med, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner i Stortingets muntlige spørretime i dag. Skjermdump fra Stortinget.no
– Jeg kan bekrefte at økonomisk tilsyn er en av problemstillingene vi ønsker å gjøre noe med, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner i Stortingets muntlige spørretime i dag. Skjermdump fra Stortinget.no

Sanner varsler strengere regler for pengebruk i barnehagene

Mangel på økonomiske tilsyn med barnehager er et problem, ifølge Jan Tore Sanner (H). Regjeringen vil sende et forslag til strengere regelverk ut på høring før sommeren.

Publisert

I dag svarte kunnskapsministeren i Stortinget på spørsmål fra SV om hva regjeringen gjør med regelverket for pengebruk i barnehagesektoren. Bakgrunnen er nye medieoppslag om store inntekter for enkelte private barnehageeiere.

SVs Mona Fagerås spurte statsråden om hvordan barnehagevirksomhet kan generere så store overskudd og gevinster for eierne.

– Årsaken ligger i all hovedsak i det rammeverket SV innførte og velsignet da de satt i regjering, sa Jan Tore Sanner og pekte på at SV i forbindelse med barnehageforliket i 2005 var pådrivere for at de private driverne skulle bidra.

 

– Kan ikke basere oss på medieoppslag

Sanner minnet om at det er den nåværende borgerlige regjeringen som har tatt initiativ til en gjennomgang av regelverket og systemet.

– Men vi kan ikke lage et regelverk for tusenvis av barnehager basert på medieoppslag. Det må være kunnskapsbasert, sa Sanner og pekte på at det er grunnen til at de bestilte flere rapporter som ble levert i fjor og som er grunnlaget for den pågående gjennomgangen av systemet.

– Vi vil ha et strengere regelverk, sa Sanner og viste til at det også skulle være åpent og gjennomsiktig slik at det skal være mulig å følge pengestrømmene i sektoren.

 

Tilsynsproblem

En rapport fra Agenda Kaupang viste i 2017 at kun en prosent av barnehagene hadde hatt økonomisk tilsyn. Flere kommuner melder om at det er for komplisert og ressurskrevende å granske pengebruken i private barnehager.

– Jeg er enig i at det er et problem, og jeg kan bekrefte at økonomisk tilsyn er en av problemstillingene vi ønsker å gjøre noe med, sa Sanner.

Ifølge kunnskapsministeren tar regjeringen sikte på å sende et forslag til nytt regelverk ut på høring før sommeren.

 

Powered by Labrador CMS