Barnehagebarn fortjener likeverdig tilbud over hele landet

Debatt: Vi må ha på plass en bedre bemanningsnorm som også harmonerer med pedagognormen.

Publisert

Det er på høy tid at et samlet Storting tar grep for å fastsette forutsigbare rammer for drift i barnehagesektoren. Gang på gang ser vi eksempler på enkeltstående private og ideelle barnehager som ser seg nødt til å legge ned driften eller selge på grunn av uforutsigbare eller dårlige rammevilkår.

Virke er bekymret for ideelle barnehagers framtidige eksistens hvis det ikke tas grep umiddelbart. Barnehagedrift kan ikke handle om å drifte mest mulig kostnadseffektivt. Taperne blir barna og de ansatte i alle barnehager, og enkeltstående private og ideelle drivere.

Les også: Én av tre barnehager oppgir å ha mindre enn tre timer daglig med full bemanning

I en reportasje i Dagsavisen Fremtiden, den 7. oktober 2020, kunne vi lese at tre styrere i enkeltstående og private ideelle barnehager i Drammen kommune advarte om at flere kan bli nødt til å legge ned eller si opp ansatte fordi tilskuddet i kommunen er så lavt.

«- Joda, vi kan klare å drifte billigere. Men da er det personalet du må spare inn på. Og da mener jeg det vil være mange timer i løpet av åpningstiden hvor det ikke er forsvarlig bemanning, sier Lise Holm. Hun er daglig leder for Stenseth barnehage, og uttaler seg i denne saken også på vegne av foreningen Private Barnehager i Drammen. 49 barnehager i kommunen er med».

Litt over tre måneder senere, den 14. januar 2021, kunne vi i samme avis lese at en av de tre styrerne som stod fram i oktober, Venke Sørlie, har solgt livsverket sitt til Norlandia.

«Venke Sørlie syns det er sårt å selge livsverket sitt. Men hun mener hun ikke har noe særlig valg når vilkårene i Drammen er som de er. Barnehager som tidligere lå i Nedre Eiker eller Svelvik ligger nå plutselig i Drammen, og fra og med neste år skal de få Drammens tilskudd. Det betyr betydelig mindre per år. Enkelte barnehager mister rundt to millioner i årlige inntekter.»

Les også: Økonomisk likebehandling mellom private og kommunale barnehager burde være en selvfølge

Det skiller cirka 135.000 kroner per barn under 3 år i tilskudd mellom den kommunen som gir minst og mest i landet. En stor skjevfordeling som rammer enkeltstående private og ideelle barnehager langt hardere enn store kjeder.

Disse forskjellene pekte også UNICEF Norge på i kommuneanalysen for 2017. «Det er grunnleggende uakseptabelt at tjenester og tilbud til barna er avhengig av på hvilken adresse og i hvilken kommune de bor», uttalte Kim N. Gabrielli, assisterende generalsekretær i UNICEF Norge. Ingenting har endret seg siden da.

Virke mener at regjeringen og Stortinget må sørge for å få på plass et langt enklere og mer rettferdig finansieringssystem som baserer seg på et grunntilskudd, med rom for lokale variasjoner basert på kostnadsnivået i den enkelte kommune. De nasjonale tilskuddssatsene for private barnehager kan brukes som utgangspunkt til denne grunnsatsen.

Vi er også bekymret for ideelle barnehagers mulighet til å hente kapital til blant annet renovering og nybygg av barnehagelokaler.

Ideelle barnehager har mindre muligheter til å skaffe kapital på det ordinære markedet, da bankenes betingelser som regel krever en egenkapital på minimum 20 prosent og har høyere rentebetingelser. Det er også slik at private investorer normalt ikke vil investere i prosjekter som ikke gir avkastning. Dette mener vi Stortinget må gjøre noe med.

Vi trenger forutsibarhet

Virke mener at kapitaltilskuddet må opprettholdes og styrkes, da dette tilskuddet er en viktig del av de ideelle barnehagers totale økonomi. I tillegg er det langt mer treffsikkert og enklere om kostnadsdekningsprinsippet blir lagt til grunn når det gjelder pensjonsutgifter.

På den måten vil den enkelte barnehage få dekket sine reelle pensjonskostnader istedenfor et flatt pensjonspåslag uavhengig av pensjonsløsning og ansiennitet i personalgruppa. Det som er viktig for barnehagene er forutsigbarhet, samtidig som kostnadsdekning fjerner grunnlaget for å spekulere i billigst mulige pensjonsavtaler.

Virke mener også at regelverket rundt stedlig styrer i hver barnehage må tydeliggjøres for å unngå spekulasjon om reduserte kostnader som går på bekostning av tilbudet.

En bedre bemanningsnorm der forholdstallet mellom barn og ansatte som gjelder for hele åpningstiden må på plass, i tillegg til en bemanningsnorm som harmonerer med pedagognormen. Dette vil bidra til å skape mer robuste enheter og fagmiljøer, og dermed også rammevilkår som fører til økt stabilitet for den enkelte barnehage. Noe som igjen vil være positivt for både barn og ansatte.

Granavolden-plattformen peker på bedre betingelser for ideelle organisasjoner. Regjeringens videre arbeid med å sikre bedre betingelser for barnehagesektoren, slik at det tilrettelegges for gode rammebetingelser og en forutsigbarhet som ivaretar den ideelle sektorens egenart, følges tett av Virke.

Vi har store forventninger til at både regjeringen og Stortinget viser ved handling at de tar grep som skaper den forutsigbare sektoren som barn, ansatte og barnehager trenger og fortjener. Og som i flere år er blitt etterspurt.

Powered by Labrador CMS