Østkanten har de dårligste barnehagene i Oslo

Barnehagekvaliteten er dårligere på Tøyen, Grønland og Enerhaugen enn i resten av Oslo, skriver Dagsavisen.

En ny rapport om barnehagekvalitet i Oslo viser at de mest levekårsutsatte områdene har de dårligste barnehagene.

– Barnehagene i delbydelene Nedre Tøyen, Enerhaugen og Grønland i Gamle Oslo er noen av de dårligste barnehagene vi har, sier Line Oma (Ap), leder i bydelsutvalget i Gamle Oslo til Dagsavisen.

Rapporten kommer det fram at på indikatorer som barnehagedekning, pedagogtetthet, språkarbeid, bygninger og uteareal, fysisk aktivitet og kosthold kommer barnehagene i de østlige sentrumsområdene dårlig ut. I alt har 15 barnehager i de tre områdene vært gjenstand for ulik grad av kartlegging.

– De scorer jevnt over dårlig på alt.

 

Små lekeområder

Omsorgsbygg i Oslo har utført en byggteknisk gjennomgang av sju barnehager i de undersøkte strøkene. Nedslitt bygningsmasse, små, trange uteområder og slitne eller mangelfulle kjøkkenfasiliteter, er noen av funnene.

– Barnehagene er små, og de ligger gjerne inne i boligområder og bygårder. Barna trenger gode, hyggelige lokaler som innbyr til lek og læring. Vi må investere, bygge nytt og attraktivt. Mange av disse barna bor i tillegg trangt og nedslitt i kommunale leiligheter, sier Oma til Dagsavisen.

Powered by Labrador CMS