La oss berømme omsorgen som strømmer ut av hjemmekontorene

Debatt: Det tusenvis av barnehageansatte rundt i landet gjør nå, er imponerende.

Publisert Sist oppdatert

Barnehagesektoren er i en unntakstilstand. Vi gikk fra et yrende og hektisk barnehageliv, til hjemmekontor for barnehageansatte og hjemmeliv for barna fra en dag til en annen. Hvordan i alle dager kan en som jobber i barnehage jobbe fra et hjemmekontor tenker du kanskje? Vel, det finnes flere viktige oppgaver. Ikke minst oppstår det nye former for samarbeid med hjemmene og for kontakt med barna.

Det prioriterte oppdraget

Barnehagens samfunnsmandat er knyttet til barnehagehverdagen og utføres vanligvis innenfor langt klarere rammer enn vi har i disse dager.

Vi hadde ingen beredskap for hvordan samfunnsoppdraget skal utføres fra hjemmekontoret. For barnehageansatte ligger kanskje oppdraget om å ivareta barnets behov for omsorg nærmest. Det ble tidlig klart at det viktigste vi gjør er å holde åpent for barn med foreldre i samfunnskritiske yrker og sårbare barn. Dessuten var det viktig å få på plass systemer for oppfølging av sårbare barn og familier som er hjemme.

Denne oppfølgingen skjer på ulike måter og tilpasset barnets og familiens behov. Dette er selvsagt ikke arbeid som blir synlig for omverdenen, men det er prioritert arbeid i alle barnehager vi kjenner.

Oppdraget om å ivareta barns behov for omsorg

For mange barn kom den nye hverdagen som lyn fra klar himmel. Ansatte i barnehage vet at slike brå brudd i kjente rutiner kan være utrygt. Derfor har mange gjort sitt beste for å ivareta kontakten.

De ansatte kjenner «sine» barns behov. De vet hvilke interesser barna har og hva de er opptatt av. De vet at barna kan savne både ansatte og barn i barnehagen. Derfor snudde de seg rundt, kastet seg ut i den utfordringen det er for mange å lage filmer, synge offentlig og dramatisere eventyr uten å ha ivrige tilhørere som gir umiddelbar tilbakemelding på om eventyret treffer dem eller ikke. De prøver og feiler. De knytter an til kjente og nære temaer som barna er opptatt av.

Et resultat er at Facebook flommer over av tips, ideer og digitale samlinger. Noen har vært kritiske til hvorvidt dette er riktig og god praksis, og hvorvidt det er innenfor barnehagens samfunnsmandat. Noen har løftet konkurranseperspektivet; har det gått konkurranse i å dele de beste og mest fantasifulle digitale samlingene, og er det egentlig barnehagens oppgave?

Vi tror ikke de ansatte er drevet av konkurranseinstinkt og eksponeringstrang, men av omsorgsinstinktet.

Samarbeid med hjemmene er barnehagens samfunnsmandat

Digitale samlingsstunder og annet som publiseres i sosiale medier blir synlig for omverdenen, og noen kan kanskje undres over om det er dette de ansatte bruker all sin tid på. Det er det ikke. Det er mye arbeid som ikke publiseres åpent ut i verden.

Mange av våre barnehager har kontakt med foreldre og barn gjennom digitale møter. Det er en måte for barna å møte vennene sine på en trygg måte og kunne delta i det fellesskapet en er en del av i hverdagen. Vi får tilbakemeldinger om at barn hopper og danser med foran skjermen sammen med de andre barna som er hjemme på hver sin kant.

Vi tror det er viktig å anerkjenne barns behov for kontakt med venner og ansatte i barnehagen, og disse digitale møtene er en måte å gjøre det på. Noen barn opplever også at eldre søsken jevnlig har digital kontakt med lærere og andre elever. Da kan det være stas at en selv også får tilbud om å delta i et fellesskap. Men det er selvsagt opp til hjemmene om de vil benytte seg av tilbudet.

Et digitalt kompetanseløft

Ansatte i barnehage prøver ut nye digitale verktøy både til produksjon av digitalt innhold og for å holde kontakten med kollegaer og barn. For noen er læringskurven bratt. Hvor mange MB kan en film være for at den skal kunne lastes opp? Hvordan redigerer jeg en film og hvordan får jeg best lyd? Hvordan kan jeg invitere barna på avdelingen inn til et fellesmøte?

I disse dager åpner de opp en verden for kommunikasjon på nye måter, som vi ikke engang ante at vi hadde kapasitet til. Barnehageansatte er i høyeste grad med på det digitale kompetanseløftet vi alle gjør i disse dager. Dette gjør at vi kommer ut av denne krisen med nye erfaringer og med nye muligheter. La oss finne gode måter å bruke de på!

Pedagogisk planlegging, vurdering og refleksjon

Tiden på hjemmekontorene går også med til å planlegge tiden som kommer den dagen barnehagen åpner igjen for alle. Vurdering, organisering og refleksjon skjer alene, eller sammen med kollegaer ved hjelp av digitale løsninger.

Mange tar digital kompetanseheving eller setter seg inn i fagartikler. Barnehagelærere har til vanlig bare 4 timer planleggingstid. Denne tiden gir en sjelden anledning til fordypning og refleksjon for alle ansattgrupper.

Omsorgen som strømmer fra hjemmekontorene, imponerer oss

Samfunnskrisen vi står i, og håndteringen av den, kommer til å analyseres og diskuteres i lang tid fremover. Men la oss huske på at når vi står midt oppe i det, er det viktigste å handle.

Først og fremst er barnehagens oppdrag å arbeide utrettelig for å verne de sårbare barna. For det andre tror vi det er viktig for mange barn og foreldre at barnehageansatte holder kontakten og viser at vi bryr oss om hverandre. Dette gjør tusenvis av barnehageansatte rundt i landet på en imponerende måte akkurat nå.

La oss dele, berømme og ikke minst lære av alt det flotte som strømmer ut fra hjemmekontorene i disse dager.