I dag er det forhandlingsstart for arbeidstid i barnehage

Utdanningsforbundet krever minst 2 timer til faglig samarbeid og minst 4 timer til for- og etterarbeid, disponert av den enkelte. KS tilbyr videreføring av avtalen.

Utdanningsforbundet møter KS til forhandlinger om arbeidstidsavtalen for barnehagelærere i dag. Forbundet legger vekt på at det de siste årene har vært flere endringer i barnehagesektoren som gir et økt behov for tid til faglig for- og etterarbeid, ifølge udf.no.

 

 

Da det ble forhandlet om arbeidstidsavtalen i barnehagen i 2013, endte det med brudd og behandling i nemnd. Nemnda landet på videreføring av den eksisterende avtalen, og det ble resultatet.

I nemndas kjennelse ble det understreket at det skal settes av minst fire timer til for- og etterarbeid ukentlig. Erfaringen viser at dette mange steder ikke har fungert i praksis, ifølge Utdanningsforbundet.

En tredel av barnehagelærerne har ikke fått avsatt fire timer ukentlig, ifølge en undersøkelse forbundet har gjennomført blant barnehagelærere i KS-sektoren.

Blant dem som faktisk har fått avsatt minst fire timer, opplever mange at mye av tiden blir tatt vekk igjen, på grunn av avbrytelser og vikarjobbing.

 

Det er avtalt et nytt forhandlingsmøte 16. desember.

 

Powered by Labrador CMS