Ber om gransking av styrehonorarer i privat barnehage

Lokalpolitiker Erik Kursetgjerde (Ap) ber kommunestyret i Sykkylven finne ut hvordan de fire eierne har kunnet ta ut 3 millioner kroner fra en privat barnehage i kommunen.

Erik Kursetgjerde (Ap) i kommunestyret i Sykkylven sier til Sunnmørsposten (krever innlogging) at han synes det er oppsiktsvekkende at fire private eiere har tatt ut nær 5 millioner kroner i styrehonorar fra to barnehager i løpet av sju år. Han mener Sykkylven kommune ikke har gjort en god nok jobb med kontroll av private barnehager.

 

5 millioner i honorar

Ekteparet Servet og Denise Degirmenci eier barnehagen sammen med Semir og Kristina Dik. Disse fire har tatt ut 3 millioner kroner i styrehonorarer i Sykkylven, mens ekteparet Degirmenci også har tatt ut 1,9 millioner kroner fra Jugendby barnehage i Ålesund.

– Private barnehager får offentlig tilskudd, og det er ulovlig å bruke barnehagens midler privat. Spørsmålet er om det bør være bokettersyn. Barnehageloven krever at pengene skal komme barna til gode, påpeker Kursetgjerde.

Han synes saka er ekstra ille siden Krikane har gått i minus og hatt negativ egenkapital fra 2008, med unntak av årene 2010 og 2015.

– Det er kommunen som er kontrollmyndighet, og det er åpenbart at det ikke er ført god nok kontroll, sier Kursetgjerde.

 

Ber ordføreren følge opp

Nå spør Kursetgjerde hva ordfører Odd J. Drotninghaug (Sp) vil gjøre for å følge opp saka.

Drotninghaug sier at kommunen har sendt brev til Fylkesmannen, og at de nå skal vurdere handlingsrommet og se på hva som skal gjøres videre.

– Det er veldig uheldig at saka kommer fram, selv om det er for tidlig til å konkludere. Saka er ikke avsluttet enda, sier ordføreren til Sunnmørsposten. Om kritikken fra Kursetgjerde sier Drotninghaug at kommunen følger opp ansvaret sitt og fører tilsyn med alle private barnehager.

 

Styreleder svarer

På vegne av Krikane og Jugendby barnehage sendte Servet Degirmenci ut pressemelding onsdag.

– Barnehagene mottar tilskudd fra det offentlige på lik linje med andre private og kommunale barnehager, innleder han. Han påpeker at styremedlemmene har utført arbeidsoppgaver knytte til drifta av barnehagen.

– «Styrehonorarene» relaterer seg således dels til styrehonorar og dels som vederlag for alminnelig operativt arbeid. Dette kommer imidlertid ikke til uttrykk i regnskapstallene, da honorarene er ført under ett som styrehonorar, hevder Degirmenci.

Både revisor og eierne har godkjent honorarene, og utbetalingene er rapportert til offentlige myndigheter. Resultatet for Jugendby barnehage er negativt i årene fra 2011-15, med unntak av 2012.

 

Vet ikke forskjell på lønn og honorar

– Regnskapene gir ikke et korrekt bilde av barnehagens økonomiske situasjon, da reell egenkapital i realiteten er positiv til tross for at den bokførte egenkapitalen er ført som negativ. Årsaken er av regnskapsteknisk karakter, påpeker Degirmenci. Styrene opplever at de har tillit, og Degirmenci påpeker at det har vært full åpenhet om regnskapene i alle år.

På spørsmål om hvorfor honoraret ikke føres som lønn, svarer Degirmenci:

– Akkurat der har vi til dels vært amatører. Når vi ser på det i ettertid, burde vi ha delt opp i styrehonorar for styrearbeid, og lønn for operativt arbeid. Det er først nå i ettertid at vi har skjønt forskjellen på styrehonorar og lønn til Sunnmørsposten.

Du kan lese hele pressemeldingen vedrørende Krikane og Jugendbyen barnehage på smp.no.