Politikere i Kristiansund kommune var invitert til møte i Kristiansund idrettsbarnehage. Fra venstre: Terje Hammerås, Hans Christian Aandahl, Leif Bjarne Ersnes, Line Karlsvik, Lars Erik Grødal og Linda Myrset. Foto: Tore Dyrnes/Tidens Krav.
Politikere i Kristiansund kommune var invitert til møte i Kristiansund idrettsbarnehage. Fra venstre: Terje Hammerås, Hans Christian Aandahl, Leif Bjarne Ersnes, Line Karlsvik, Lars Erik Grødal og Linda Myrset. Foto: Tore Dyrnes/Tidens Krav.

Barnehagepenger finansierer skileilighet på fjellet – Frp-politiker mener barnehagen kan ha krav på mer offentlig tilskudd

Barnehageeieren finansierer firmaleilighet i skisenteret i Oppdal og millionlønn gjennom barnehagedriften. Frp-politiker mener barnehagen kan ha krav på mer offentlig tilskudd.

Publisert

 

AS-barnehagene

I en serie saker har Utdanning avdekket hvordan eiere av barnehager organisert som aksjeselskap har tjent millioner på barnehagedrift. Felles for de omtalte sakene er at de kun har drevet én eller to barnehager.

Det er ikke noe forbud mot å ta ut utbytte på barnehagedrift, slik det er for private skoler.

Barnehageloven paragraf 14a sier at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode, men at barnehagen kan ha et rimelig årsresultat.

Les også:

Hver sjette barnehagekrone gikk til lederlønn og utbytte i to barnehager i Ålesund.

Styret i privat barnehage tok ut tre millioner kroner i honorar.

Røe Isaksen: Kommunene kan kreve tilskudd til barnehager tilbakebetalt.

 

Utdanning har avdekket at Ole Gunnar Solskjær og fotballagent Jim Solbakken har tjent flere millioner på en barnehageinvestering i Kristiansund kommune, da de solgte seg ut i 2012.

Nåværende eier av Kristiansund idrettsbarnehage, Terje Hammerås, har kjøpt en leilighet i skisenteret i Oppdal til nærmere tre millioner kroner. Den finansieres gjennom barnehageinntektene som er offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

 

Godkjent av kommunen

Hammerås har opplyst til Utdanning at skileiligheten er en firmaleilighet og et ansattgode. Barnehagen betaler 16.700 kroner måneden i husleie for leiligheten som er kjøpt gjennom eiendomsselskapet til Hammerås. Det samme selskapet eier barnehagelokalene og har alle sine inntekter gjennom husleie fra barnehageselskapet.

Kristiansund kommune har godkjent at barnehagen betaler for leiligheten i skisenteret. Kommunen sier også at de ikke har reagert negativt på pengebruken i barnehageselskapet.

I fjor gikk eiendomsselskapet til Hammerås over 1,3 millioner kroner i overskudd på husleien fra barnehagen. Hammerås tok i 2015 ut lønn og utbytte fra barnehagedriften på rundt 1,5 millioner kroner.

 

– Til hensikt å hindre så store overskudd

Forsker i Telemarksforsking, Trond Erik Lunder, har jobbet med flere forskningsrapporter knyttet til finansieringssystemet for private barnehager. Han sier det i dette tilfellet ser ut til å være god avkastning på driften.

– Det viser at det er mye penger som ikke har vært brukt på barna. Men så lenge de klarer å drive barnehagen slik at de følger reglene for forsvarlig drift, har kommunen begrenset mulighet til å ta tak i dette. De som har utarbeidet lovverket, har sannsynligvis hatt til hensikt å hindre såpass store overskudd, men det er fortsatt slik at det ikke er noen regel for hvor mye penger som kan tas ut, sa Lunder til bladet Utdanning i den første saken om barnehagen.

 

– Driver innenfor loven

Barnehageeier Terje Hammerås hadde denne uken invitert politikere fra Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur i Kristiansund kommune til et møte i anledning saken i Utdanning. Møtet varte i over to og timer, og de fire politikerne fikk omvisning og gjennomgang av driften fra Hammerås og påtroppende styreleder Lars Erik Grødal.

– De ønsket å nyansere ting de mente var unyansert i artikkelen fra Utdanning, og de understreket at de driver innenfor loven, sier Line Karlsvik, SV-politiker og leder av Hovedutvalg for barnehage, skole og kultur.

Hun sier hun har hørt fra andre barnehager at mesteparten av inntektene går til å dekke lønnskostnader, og hun spurte derfor på møtet om hvordan det var mulig å gå så mye i overskudd.

– De sier da at det er eiendomsselskapet som går i overskudd, mens barnehageselskapet ikke går så bra, sier Karlsvik.

– Men alle inntektene til eiendomsselskapet kommer fra barnehageselskapet?

­– Ja, de gjør jo det, sier Karlsvik.

Hun sier hun ikke har hørt noe fra rådmannen om det vil bli ført tilsyn med Kristiansund idrettsbarnehage knyttet til barnehageloven §14a om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

– Denne barnehagen er bare en av mange. For meg er dette først og fremst en politisk sak, hvor jeg vil jobbe mot sentralt hold for at det må gjøres noe med lovgivningen. Det skal ikke være profitt på velferd, sier Karlsvik.

 

– Sånn det private næringslivet fungerer

Hans Christian Aandahl sitter i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur for Fremskrittspartiet og var også på møtet.

– Jeg synes møtet var veldig oppklarende. Jeg kan ikke se at det er noen særlig grunn til å blåse opp dette noe mer, i alle fall ikke fra vårt partis side, sier Aandahl.

Han sier de på møtet ble fortalt at private barnehager i Kristiansund ikke har like vilkår som de kommunale barnehagene.

– Barnehagen viste til at de har fått for lite tilskudd fra kommunen sammenlignet med de kommunale barnehagene. Så det er noe vi vil ta opp politisk, sier Aandahl.

Han mener barnehageselskap, som andre private selskap, også bør kunne investere i velferdsgoder for de ansatte, som for eksempel firmaleiligheter.

– Ole Gunnar Solskjær og Jim Solbakken tjente fem millioner kroner på kort tid gjennom sin investering i Kristiansund idrettsbarnehage – og pengene kommer fra foreldrebetaling og kommunale tilskudd – hva mener du om det?

– Det er sånn det private næringslivet fungerer. De gjør investeringer og kan selge med gevinst. Det er helt normalt. Det er også slik at hvis brukerne ikke er fornøyde, vil ikke barnehagen lenger ha brukere. Og brukerne av Kristiansund idrettsbarnehage er fornøyde. Dette er noe som vil regulere seg selv, sier Aandahl.

 

Høyre-leder vil ikke siteres

Leder i Høyre i Kristiansund, Leif Bjarne Ersnes, var også til stede på møtet som var kommet i stand på bakgrunn av artikkelen om barnehagen i bladet Utdanning. Ersnes sier han ikke leste den aktuelle artikkelen før møtet. Etter en kort telefonsamtale med bladet Utdanning avslutter han med at han ikke ønsker å bli sitert i saken.

 

Les hovedsaken

 

 

Powered by Labrador CMS