Styret ved Jugendby barnehage i Ålesund har tatt ut 1,9 millioner kroner i honorarer de siste sju årene. Foto: Google.
Styret ved Jugendby barnehage i Ålesund har tatt ut 1,9 millioner kroner i honorarer de siste sju årene. Foto: Google.

Eierne av Ålesund-barnehage tok ut 1,9 millioner i honorarer

Ekteparet som eier Jugendby barnehage i Ålesund, har tatt ut 1,9 millioner kroner i styrehonorarer i løpet av sju år. Barnehagen går med underskudd.

Publisert

Ekteparet Servet og Denise Degirmenci eier barnehagen, og de er også det sittende styret for barnehagen. Begge er også medeiere i en privat barnehage i Sykkylven som Utdanning skrev om i går. Også der har de tatt ut høye styrehonorarer; fordelt på fire personer har de derfra tatt ut over 3 millioner kroner.

Styrehonorarer

 

NTNU, Trondheim:

Fast honorar styreleder: 113.000 i året Tillegg: 14.000 per møte Samlet styreleder: 239.000 kroner per år

 

Styremedlem fast honorar: 62.000 Tillegg pr. møte 8.000 (eksterne)/5.000 (interne) Samlet medlem: 134.000 kroner / 107.000 kroner (interne)

 

Fast honorar 1. vara eksterne 28.000 kroner

Varamedlem pr. møte 5.000 (interne)/8.000 (eksterne)

 

Universitetet i Oslo:

Alle styremedlemmer: 20 prosent av lønnstrinn 60: 101.800 kroner i året

 

Universitetet i Bergen:

Alle styremedlemmer: 100.000 kroner i året

 

Kilde: Khrono

Til sammen har disse fire personene, Servet og Denise Degirmenci og Semir og Kristina Dik, tatt ut nær 5 millioner kroner i honorarer fra to barnehager i Møre og Romsdal siden 2008.

Jugendby barnehage i Ålesund har 34 barnehageplasser og 9 ansatte.

Tabellen viser regnskapstall for Jugendbyen barnehage. (Kilde: Brønnnøsundsregistrene)

 

 

 

– Ingen kommentar

Ifølge proff.no står Servet Degirmenci oppført som daglig leder i barnehagen. På barnehagens hjemmesider står Aina Gjerde Grande oppført som daglig leder.

– Det er Servet som er daglig leder i 20 prosent stilling, jeg er styrer, sier Grande til Utdanning.

– Vi har mange foreldre og barn med fremmedspråklig bakgrunn, derfor er det lettere at jeg i det daglige kaller meg for daglig leder, forklarer Grande.

Ut over dette ønsker hun ikke å kommentere saken.

Utdanning har gjentatte ganger prøvd å få en kommentar fra Servet Degirmenci, men han har ikke besvart våre henvendelser.

 

Ber om forklaring

Foreldrerepresentant i barnehagens samarbeidsutvalg er Martin Hovden.

– Vi er generelt fornøyd med barnehagen. Etter at vi fikk opplysninger fra dere om at det tas ut betydelige styrehonorarer, har vi bedt om en uttalelse fra daglig leder i barnehagen for å få en forklaring på de økonomiske forholdene, sier Hovden til Utdanning.

 

Kommunen varsler tilsyn

Kommunalsjef for oppvekst i Ålesund kommune, Bjørn Ivar Rødal, varsler nå tilsyn med barnehagen.

– Vi er opptatt av at offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode. Vi kommer til å gjennomføre et mer helhetlig tilsyn med den aktuelle barnehagen, sier Rødal til Utdanning.

– Kommer dere til å se på regnskapene?

– Ja, det vil være en del av et slikt tilsyn, sier Rødal.