Sender regnskapsplikter i barnehagene på høring for tredje gang

For tredje gang på to år sender nå regjeringa ut på høring forslag for å sikre bedre innsyn i økonomien i private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Den første høringsrunden var i 2019, den andre starta 29. juni i år, og den tredje 5. juli.

Den siste er en omarbeida versjon av høringa fra 2019. Til tross for at flertallet av dem som svarte for to år siden var positive til forslaget, valgte regjeringa i lage en ny variant. Hensynet var innvendingene fra store private eiere. De meinte forslaget var for kostbart, og at det greip inn i organisasjonsfriheten til private eiere.

I det siste forslaget "Krav om regnskapsmessig skille i private barnehager", er nøkkelordet «regnskapskille». I de to andre høringene er nøkkelordet «eget rettssubjekt».

Regnskapsskille betyr blant anna at det fortsatt vil være mulig å drive flere barnehager som ett rettsobjekt. Det vil ikke være lov om hver barnehage i en kjede skal være eget rettssubjekt.

Tilnærma likt innsyn

Statssekretær Anja Johansen i Kunnskapsdepartementet sier likevel til Utdanningsnytt at krav om regnskapsskille vil gi tilnærma samme innsyn- og kontrollmulighet som krav om eget rettssubjekt. Samtidig vil det koste mindre for barnehagene

– Men det innebærer ingen krav om hvordan virksomheten skal organiserer, og det vil fortsatt være mulig å drive flere barnehager som ett rettssubjekt, sier Anja Jonasen.

De to første høringsutkasta foreslo begge at en barnehage skal være et eget rettssubjekt, også om barnehagen er en del av en kjede. Ingen annen aktivitet enn barnehagedrift kan inngå i rettssubjektet, dersom det er en barnehage. Argumentet er at dette vil gjøre det lettere å kontrollere og etterprøve økonomien i de private barnehagene.

I høringa i 2019 het det at det var behov for en regulering som gir tydeligere krav til regnskap og rapportering for den enkelte barnehage, og særlig for private aktører som har valgt å organisere flere barnehager i samme rettssubjekt.

Dette er svært lik begrunnelsen for det høringsforslaget som gikk ut 29.juni, som en del av høringa om Storberget-utvalgets rapport «Du er henta». Utvalget har sett på finansieringa av private barnehager.

Denne høringa omfatter mange sider av privat barnehagedrift, ett av forslaga er at hver barnehage skal være eget rettssubjekt. Det betyr blant anna at enkeltbarnehager i et konsern må rapportere egne regnskap.

Powered by Labrador CMS