Flere foreldre opplever å bli møtt med mistillit og en nedlatende holdning når de tar opp problemer i barnehagen, ifølge Foreldreutvalget for barnehagen. Ill. foto Erik M. Sundt
Flere foreldre opplever å bli møtt med mistillit og en nedlatende holdning når de tar opp problemer i barnehagen, ifølge Foreldreutvalget for barnehagen. Ill. foto Erik M. Sundt

Flere klager på kontakten med barnehagen

I løpet av første halvår har 60 prosent flere foreldre enn på samme tid i fjor kontaktet Foreldreutvalget for barnehager (FUB) om manglende kommunikasjon, mistillit og liten grad av medvirkning i viktige saker.

Publisert

Marie Skinstad-Jansen er leder i Foreldreutvalget for barnehagen. Foto: FUB

Til sammen har 75 foreldre kontaktet FUB om problemer med samarbeid (51) og medvirkning (24). Det utgjør oppimot halvparten av alle de 163 henvendelsene FUB har fått så langt i år. FUB-leder Marie Skinstad-Jansen sier de har blitt kontaktet av foreldre som har gitt tilbakemeldinger til de ansatte i barnehagen om hvordan barna ha det, men opplever at de ikke blir tatt på alvor.

– Flere foreldre opplever å bli avvist. De ansatte sier «av det vi ser, så fungerer alt fint med barnet», sier Skinstad-Jansen til Utdanning.

Hun trekker blant fram overgangen fra småbarn- til storbarnsavdeling.

– Det er en stor overgang, og det er viktig at det skjer på en god måte. Flere foreldre opplever at samarbeidet ikke fungerer, og at barnet blir satt i storbarnsavdelingen uten at de ansatte snakker med foreldrene på forhånd, sier Skinstad-Jansen.

 

Blir ikke tatt på alvor

– Hvilke andre problemstillinger er det foreldre tar opp?

– Det er alt mulig, alt fra situasjoner rundt henting/levering, mat, sosiale forhold eller mobbing. Barna kan si til foreldrene at «jeg har ingen å leke med, de andre barna vil ikke leke med meg». Og når foreldrene sier dette til de ansatte, så blir de avvist. De ansatte kan si at «barnet har det fint og leker hele dagen». Men som foreldre trenger man å bli beroliget, og vite at ting er som de skal, sier Skinstad-Jansen.

Hun sier at foreldre ofte ønsker å snakke med barnehageansatte, men opplever at de kun får noen minutter i forbifarten ved henting eller levering.

– Ofte er det bedre at det bare tas et lite møte der og da. Man er ofte ikke så uenig som man skulle tro. Det er viktig at barnehagene har gode rutiner, og en kultur for at man ser på foreldrene som en viktig ressurs. Foreldre er veldig forskjellige, noen foreldre diskuterer og snakker mye, mens andre ikke har så mange formeninger. Men det er veldig viktig at å ha gode ledere i barnehagen. Det holder ikke at styrer eller pedagogisk leder er god til foreldresamarbeid, for mange av samtalene skjer i det små ved henting og levering, sier hun.

 

Truer med barnevernet

Hun sier også at foreldre har opplevd at de ansatte truer med barnevernet.

– Det har vært tilfeller hvor barnehagene misbruker muligheten de har til å kontakte barnevernet, eller truer med å kontakte barnevernet hvis de opplever at foreldrene er brysomme. Mange foreldre er veldig redd for barnevernet, sier hun.

På storbarnsavdelingene er det ofte mange barn per voksen. Er det strukturelle forhold som gjør at det blir liten tid til å ta hensyn til de ulike foreldrene og deres behov og bekymringer?

– Absolutt. Man kan ikke bare gå og sette seg og snakke med foreldrene hvis man har ansvaret for 18 barn, sier hun.  

– I skoleverket opplever stadig flere lærere at foreldre stiller høye krav til læreren og skolen, og lurer på hvorfor poden ikke følges bedre opp. Er det det samme som skjer i barnehagene, at foreldrene har mye høyere forventninger enn tidligere generasjoner om hvordan akkurat deres barn skal følges opp?

– Det er nok enkelte foreldre som legger seg opp valgene av pedagogikk i barnehagen. Jeg tror mye kan løses ved å ha en forventningssamtale, hvor man er tydelige på hvilke forventninger foreldre skal ha, og rett og slett snakke om hva som er foreldrenes arena og hva som er de ansattes arena. Det er ikke meninga at man som foreldre skal legge seg opp i alt, sier hun.

 

Mobbing ned

I fjor var det mobbing som kom på 3. plass med 28 saker første halvår, som var en stor økning fra tidligere år. Nå har dette blitt redusert til 10 henvendelser.

På 3. plass kommer henvendelser om bemanning i barnehagen (23 stk.). Dette temaet lå på 8. plass i fjor. Foreldre er bekymret for langtidssykemeldinger der det ikke settes inn kvalifiserte vikarer.

– Det er en utfordring at barnehager på papiret har en god pedagogdekning, men at det i realiteten settes inn ukvalifisert personell for å dekke opp når pedagogene er langtidssykemeldte, sier Skinstad-Jansen.

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS