FHI skal undresøke smittevernet mellom ansatte i skoler og barnehager.

FHIs hypotese: Ansatte i skoler og barnehager smitter hverandre

Folkehelseinstituttet holder fast ved at yngre barn i mindre grad smitter andre. Nå vil de derimot undersøke nærmere hvordan smittevernet har vært de ansatte i mellom i skoler og barnehager.

Publisert Sist oppdatert

– Korona og barn-studien viser tydelig at barn i mindre grad smitter andre. Hadde dette vært en sykdom som spredte seg lett blant barn, så ville vi sett helt andre smitteutbrudd i skoler og barnehager, sier overlege hos Folkehelseinstituttet Margrethe Greve-Isdahl.

– Smitten i skoler og barnehager er derimot en konsekvens av smittetrykket i samfunnet forøvrig. Det så vi tydelig forrige halvår. Smittetrenden var økende gjennom hele høsten, men det var først i november, da det hadde økt mye, at vi fikk flere utbrudd i skoler og barnehager. Da startet det blant de eldste elevene før det ble flere tilfeller blant yngre barn.

Les også: Massetesting ved seks skoler – tolv hadde korona

Motstridende resultater

Forrige uke publiserte Folkehelseinstituttet to studier om korona-smitte i skolen. Den ene konkluderer med at barneskolebarn i liten grad bringer smitte videre på skolen. Studien er en smittesporingsstudie der man systematisk undersøker alle nærkontakter til et smittet barn på en skole, og der barnet er det første påviste tilfellet.

To dager senere kom nye tall over risikoen for korona-smitte for yrkesgrupper som har tett kontakt med andre mennesker, sammenlignet med andre i yrkesaktiv alder.

Tallene viser at det fremdeles er mest smitte blant ansatte i serveringsbransjen. Samtidig kommer det frem at assistenter i barnehage og skolefritidsordning, samt barnehagelærere og grunnskolelærere har høyere smitteforekomst enn gjennomsnittet. Dette funnet skyldes høyere forekomst blant dem som jobber i Oslo-området.

Les også: Oslo ber om ny munnbind-vurdering for ansatte i skoler og barnehager

– De to studiene virker motstridende. Hvordan er egentlig for smittesituasjonen for lærere og ansatte i barnehager og skoler?

– Yrkesstudien viser at hvis du ser samlet på tallene for ansatte i utdanningssektoren nasjonalt, så er det en liten eller moderat forhøyet forekomst av smitte blant ansatte i grunnskoler og barnehager. Men når vi graver i tallene ser vi at det skyldes smittetallene i Oslo. Det betyr at det ikke er noen høyere forekomst blant grunnskolelærere og barnehageansatte andre steder i landet i forhold til andre yrkesgrupper. Men ja, ved første øyekast kan det virke som om de to studiene gir oss motstridende resultater, og da må vi forsøke å finne årsaken til det, sier Greve-Isdahl.

Les også: Lærere går på jobb syke og elever møter opp med snørr og hoste

Undersøker smittevernet

– Vi har noen hypoteser vi nå jobber etter. Det kan ha å gjøre med at smittetrykket i Oslo har vært høyere over lengre tid, og at funnet er et resultat av at man sammenligner de som har vært på jobb hele tiden med en stor gruppe yrkesaktive som har hatt hjemmekontor over lang tid. Det kan gi en skjevhet som vi derfor ikke ser ellers i landet. Men det kan også ha noe med arbeidssituasjonen til lærere og ansatte i barnehager og skoler å gjøre. Vi må finne ut om smittevernet mellom kolleger har vært godt nok. Ettersom korona og barn-studien viser at barn som denne gruppen ansatte underviser i mindre grad smitter andre, så kan funnene av disse to studiene sammen tyde på at økt forekomst blant ansatte for eksempel kan skyldes at de voksne smitter hverandre. Det kan også være forhold utenfor skolen som er viktige.

I samarbeid med Oslo kommune skal nå Folkehelseinstituttet undersøke dette nærmere. Det fortalte også skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, til Utdanningsnytt tidligere denne uken.

Hun har bedt Utdanningsetaten om å se på hva som kan gjøres med vikarbruk og tiltak for å begrense kontakten mellom elever og ansatte.

– Erfaringer fra smittesporingsarbeidet tilsier at det er en risikofaktor for smittespredning at enkelte ansatte har kontakt med mange andre ulike ansatte. Det har vært assistenter, IT-personell, musikk- og gym-lærere som typisk har slike roller i grunnskolen. Det må ses på om det er mulig å begrense kontaktene mellom ulike ansatte for å få ned smitte blant ansatte, særlig i områder med høyere smittenivå, uttalte Thorkildsen.

Les også: Lærere som vil bruke munnbind møter motstand i enkelte kommuner

Bydelstiltak

Greve-Isdahl understreker at man må sørge for at også ansatte i skoler og barnehager kan holde nødvendig avstand til hverandre.

– Det må begrenses hvor mange som arbeider på samme kontor samtidig ut fra rommets størrelse, og det skal ikke avholdes allmøter. Det må være tilrettelagt slik at også lærere kan ha hjemmekontor utenom undervisningen og at møter, også møter med få deltakere, skjer digital. Vi sjekker nå om skoler og barnehager følger slike rutiner, sier hun.

– Kan det også være aktuelt med tiltak på bydelsnivå i Oslo?

– Det kan det være. Det er det imidlertid kommunen som beslutter.

– Avhengige av tilliten

I sosiale medier og leserinnlegg er det mange lærere som uttrykker bekymring for smittesituasjonen. Greve-Isdahl forteller at de vil gjøre endringer for å nå ut til flere med nødvendig og korrekt informasjon.

– Vi ser at vi gjennom våre vanlige kanaler kanskje ikke når helt frem til ansatte i utdanningssektoren. Senest i går hadde vi et møte med organisasjoner i sektoren hvor vi ble enige om å prøve å lage korte videoer med oppdateringer på nett for å hele tiden være ute med korrekt og oppdatert informasjon.

– Noen lærere virker også som de ikke helt stoler på dere når dere sier at barneskolebarn smitter i mindre grad. Er det problematisk?

– Ja, vi er avhengige av tilliten. Det er mye som publiseres for tiden, og nyhetsoppslagene sloss om oppmerksomheten. En del studier det refereres til er både store og gode, men de brukes for å trekke konklusjoner på feil grunnlag. Man må også være oppmerksom på at tall på smitte blant barn og i skole og barnehage kan variere fra land til land fordi de er et resultat av hvilke tiltak som er iverksatt og hvordan smittetrykket har vært. Det er totalbildet som er viktig, ikke enkeltstudier. Jeg anbefaler at man oppsøker våre nettsider dersom man er i tvil.

– Men at lærere og ansatte i skoler og barnehager befinner seg i førstelinja er det ikke tvil om?

– Nei, det gjør de absolutt. Og denne pandemien har vist hvor sentrale og viktige skoler og barnehager er i samfunnet vårt, og at vi er avhengige av at de er åpne. Lærerne og barnehageansatte gjør en utrolig viktig jobb.

Vil ikke gi lærerne køplass

Med bakgrunn i nettopp den pågående smittesituasjonen ba Utdanningsforbundet for en drøy uke siden om at FHI gjør en ny vurdering av lærernes plass i vaksinekøen. Det de ber om er at det spesifiseres hvor i køen lærerne står.

Overlege Margrethe Greve-Isdahl sitter ikke i gruppen som arbeider med dette, men svarer at det ikke har vært ønskelig å prioritere ulike yrkesgrupper og samfunnsfunksjoner opp mot hverandre.

– Når vi har fått vaksinert de som er i risikogruppene og helsepersonell vil det sannsynligvis ha kommet nok vaksine til Norge slik at alle andre kan vaksineres samtidig dersom det er aktuelt. Men hvorvidt hele den voksne befolkningen skal vaksineres er ikke besluttet av regjeringen ennå.

Powered by Labrador CMS