1 av 4 lærere i Agder har gått på jobb selv om de har følt seg syke med koronaliknende symptomer.

Lærere går på jobb syke og elever møter opp med snørr og hoste

1 av 4 lærere svarer at de har gått på på jobb en eller flere ganger selv om de har følt seg syke, mens elevene møter opp med snørr og hoste.

Det melder NRK og viser til en undersøkelse som Utdanningsforbundet gjorde blant 4500 grunnskolelærere i Agder i desember. 972 lærere svarte. Forbundet mener svarene speiler resten av Lærer-Norge.

«Vi kunne selvsagt ønsket en høyere svarprosent, men vi mener at undersøkelsen gir et godt inntrykk av hvordan medlemmene opplever ulike aspekter av koronasituasjonen på egen arbeidsplass», heter det i rapporten.

– Vi kan ikke ha det slik. Dette er noe som kommunene og skoleledere må ta tak i, sier Tor Anders Råbu i Utdanningsforbundet Agder.

Råbu mener tallene er oppsiktsvekkende.

– Vi vet at mange skolebarn skulle feire jul med besteforeldre like etter, sier han.

Les denne: Barneskoleelever bringer i liten grad koronasmitte videre på skolen

– Strekke seg langt

Undersøkelsen viser også at 30 prosent av lærerne tok en egen vurdering eller sammen med ledelsen at de ikke var syke, og gikk på jobb likevel. Dette til tross for at mange hadde typiske symptomer på korona, som hodepine og hoste.

– Det bør være leger som vurderer helsa til folk. Ikke ledelsen eller læreren selv, sier Råbu.

Dette er nyheter som overrasker oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad i Kristiansand kommune.

– Lærere ønsker å strekke seg langt. Men i den situasjonen vi er i nå er det beste lærere kan gjøre å være hjemme ved sykdom, sier oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad.

Les denne: Glemte dere oss i vaksineprogrammet?

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstuttet sier at det er nettopp ved inngangen til koronasykdom at man er på sitt mest smittsomme.

– Dette gjelder selvsagt også lærere, sier Aavitsland.

Undersøkelsen som er gjort i Agder viser også at 94 prosent at de som svarte sier skolen har planer og rutiner for drift av etter rødt, gult og grønt nivå.

Videre viser undersøkelsen at 1 av 3 mener at smittevern ikke er godt ivaretatt på arbeidsplassen. Det kan henge sammen med et annet svar: 3 av 4 sier også at de opplever det som vanskelig å overholde 1-meteren til de andre voksne på arbeidsplassen.

Møter opp med snørr

«Mange oppgir trange ganger, trange arbeidsrom, små klasserom med mange elever, lunsjavvikling og fysiske møter som bekymringsverdige. Særlig blir praktisk/estetiske fag nevnt hvor elevene må bruke utstyr», slår rapporten fast.

Lærere som har deltatt i undersøkelsen har fått muligheten til å kommentere selv. Fra enkelte nevnes det at folk har ulik forståelse av smittevernreglene og at noen mener at enkelte elever og lærere ikke tar smittevernet på tilstrekkelig alvor.

Det meldes også i rapporten at både elever og ansatte kommer på skolen med snørr og hoste. 17 respondenter er misfornøyde med renhold, både det som utføres av rengjøringspersonale og at lærere har blitt sløvere til å vaske flater.

«En del mener at man burde hatt flere møter digitalt i stedet for å ha fysiske møter. Enkelte uttrykker også bekymring for at man bruker mange vikarer og at man tar imot studenter under pandemien», slår rapporten fast.

Powered by Labrador CMS