Nye tall viser økt smitte blant lærere. Men Oslos skolebyråd vil fortsatt holde barnehager og barneskoler på gult smittevernnivå.
Nye tall viser økt smitte blant lærere. Men Oslos skolebyråd vil fortsatt holde barnehager og barneskoler på gult smittevernnivå.

Mer smitte blant lærere – spesielt i Oslo:

Skolebyråden: – Fortsatt riktig med gult nivå i barneskoler og barnehager

Oslos skolebyråd har imidlertid bedt Utdanningsetaten se på hvordan skolene kan begrense kontakten mellom ansatte.

Publisert Sist oppdatert

– Et godt kunnskapsgrunnlag er svært viktig for oss i den løpende vurderingen av hva som er riktige tiltak for å møte både ansatte, barn og unges behov på best mulig måte i pandemien. Rapporten fra Folkehelseinstituttet analyseres nå av fagfolkene i kommunen og vi tar dette med oss framover, skriver byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) i en e-post til Utdanningsnytt.

Mandag publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) nye tall som viser at ansatte i barnehager og skoler smittes mer med korona enn gjennomsnittet for yrkesgrupper som er i kontakt med andre mennesker. Dette gjelder spesielt for dem som jobber i Oslo-området.

– Så viser også rapporten hvor avgjørende det er at mange tester seg og at vi lykkes med smittesporingen for å finne riktige tiltak. Det er derfor bra at ansatte i barnehager og skoler tester seg mer enn andre, sier Thorkildsen.

– Påvirker tallene vurderingen dere har gjort når det kommer til smittevernnivå i barnehager og barneskoler?

– Det er fortsatt vår vurdering at det er riktig med gult nivå i barnehager og barneskoler med det smittetrykket vi har nå og det vi vet om smitte i barnehager og barneskoler. Barn smitter sjelden hverandre eller voksne, og det vil ha store negative konsekvenser å innføre rødt nivå også i barnehager og på barneskolene, sier Thorkildsen.

Les også: Lærere går på jobb syke og elever møter opp med snørr og hoste

Ingen anbefalinger om å endre tiltaksnivå

En annen rapport, også fra FHI, konkluderer nettopp med at barneskoleelever i liten grad bringer koronasmitte videre på skolen.

I Oslo har man også massetestet ansatte og elever ved seks skoler før jul. Tolv personer, tre lærere og ni elever testet da positivt. Oslo kommune vurdere nå å styrke teststrategien ut mot de mest utsatte bydelene og da kan massetesting være ett mulig tiltak.

– Vi har foreløpig ikke fått anbefaling fra smittevernmyndighetene om å oppjustere til rødt nivå i barnehager og på barnetrinn. De tiltakene vi iverksetter må være nødvendige og forholdsmessige, sier Thorkildsen.

Tiltak for å begrense kontakt

For en drøy uke siden anbefalte regjeringen av ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet innfører rødt smittevernnivå. Det innebærer blant annet å dele klassene i mindre kohorter, samt tilstrebe en meters avstand mellom elever og ansatte. elever/ansatte i alle situasjoner.

Regjeringen ba også kommuner med høyt smittetrykk om å vurdere rødt nivå i barnehager og i barneskoler. Bærum, Sandnes og Stavanger er tre kommuner som har valgt å gjøre det. Men i Oslo, der smittetrykket har økt i enkelte bydeler siden jul, besluttet byrådet å holde barneskoler og barnehager på gult nivå.

Inga Marte Thorkildsen forteller at de imidlertid har bedt Utdanningsetaten om å se på hva som kan gjøres med vikarbruk og tiltak for å begrense kontakten mellom elever og ansatte.

– Erfaringer fra smittesporingsarbeidet tilsier at det er en risikofaktor for smittespredning at enkelte ansatte har kontakt med mange andre ulike ansatte. Det har vært assistenter, IT-personell, musikk- og gym-lærere som typisk har slike roller i grunnskolen. Det må ses på om det er mulig å begrense kontaktene mellom ulike ansatte for å få ned smitte blant ansatte, særlig i områder med høyere smittenivå, sier byråden.

10 av 15 bydeler i hovedstaden har også innført reduserte åpningstider.

– Men jeg lover at vi følger nøye med på utviklingen og vurderer om det er behov for nye tiltak. Særlig å sette barnetrinnet på rødt nivå er så inngripende og med så store konsekvenser at det er helt avgjørende at vi tar kunnskapsbaserte beslutninger i tett dialog med smittevernfaglige myndigheter, sier Thorkildsen.

Les også: Utstyrer lærerne med munnbind og visir

Powered by Labrador CMS