Nye tall viser økt smitte blant lærere. Men Oslos skolebyråd vil fortsatt holde barnehager og barneskoler på gult smittevernnivå.

Mer smitte blant lærere – spesielt i Oslo:

Skolebyråden: – Fortsatt riktig med gult nivå i barneskoler og barnehager

Oslos skolebyråd har imidlertid bedt Utdanningsetaten se på hvordan skolene kan begrense kontakten mellom ansatte.

Publisert Sist oppdatert

– Et godt kunnskapsgrunnlag er svært viktig for oss i den løpende vurderingen av hva som er riktige tiltak for å møte både ansatte, barn og unges behov på best mulig måte i pandemien. Rapporten fra Folkehelseinstituttet analyseres nå av fagfolkene i kommunen og vi tar dette med oss framover, skriver byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) i en e-post til Utdanningsnytt.

Mandag publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) nye tall som viser at ansatte i barnehager og skoler smittes mer med korona enn gjennomsnittet for yrkesgrupper som er i kontakt med andre mennesker. Dette gjelder spesielt for dem som jobber i Oslo-området.

– Så viser også rapporten hvor avgjørende det er at mange tester seg og at vi lykkes med smittesporingen for å finne riktige tiltak. Det er derfor bra at ansatte i barnehager og skoler tester seg mer enn andre, sier Thorkildsen.

– Påvirker tallene vurderingen dere har gjort når det kommer til smittevernnivå i barnehager og barneskoler?

– Det er fortsatt vår vurdering at det er riktig med gult nivå i barnehager og barneskoler med det smittetrykket vi har nå og det vi vet om smitte i barnehager og barneskoler. Barn smitter sjelden hverandre eller voksne, og det vil ha store negative konsekvenser å innføre rødt nivå også i barnehager og på barneskolene, sier Thorkildsen.

Les også: Lærere går på jobb syke og elever møter opp med snørr og hoste

Ingen anbefalinger om å endre tiltaksnivå

En annen rapport, også fra FHI, konkluderer nettopp med at barneskoleelever i liten grad bringer koronasmitte videre på skolen.

I Oslo har man også massetestet ansatte og elever ved seks skoler før jul. Tolv personer, tre lærere og ni elever testet da positivt. Oslo kommune vurdere nå å styrke teststrategien ut mot de mest utsatte bydelene og da kan massetesting være ett mulig tiltak.

– Vi har foreløpig ikke fått anbefaling fra smittevernmyndighetene om å oppjustere til rødt nivå i barnehager og på barnetrinn. De tiltakene vi iverksetter må være nødvendige og forholdsmessige, sier Thorkildsen.

Tiltak for å begrense kontakt

For en drøy uke siden anbefalte regjeringen av ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet innfører rødt smittevernnivå. Det innebærer blant annet å dele klassene i mindre kohorter, samt tilstrebe en meters avstand mellom elever og ansatte. elever/ansatte i alle situasjoner.

Regjeringen ba også kommuner med høyt smittetrykk om å vurdere rødt nivå i barnehager og i barneskoler. Bærum, Sandnes og Stavanger er tre kommuner som har valgt å gjøre det. Men i Oslo, der smittetrykket har økt i enkelte bydeler siden jul, besluttet byrådet å holde barneskoler og barnehager på gult nivå.

Inga Marte Thorkildsen forteller at de imidlertid har bedt Utdanningsetaten om å se på hva som kan gjøres med vikarbruk og tiltak for å begrense kontakten mellom elever og ansatte.

– Erfaringer fra smittesporingsarbeidet tilsier at det er en risikofaktor for smittespredning at enkelte ansatte har kontakt med mange andre ulike ansatte. Det har vært assistenter, IT-personell, musikk- og gym-lærere som typisk har slike roller i grunnskolen. Det må ses på om det er mulig å begrense kontaktene mellom ulike ansatte for å få ned smitte blant ansatte, særlig i områder med høyere smittenivå, sier byråden.

10 av 15 bydeler i hovedstaden har også innført reduserte åpningstider.

– Men jeg lover at vi følger nøye med på utviklingen og vurderer om det er behov for nye tiltak. Særlig å sette barnetrinnet på rødt nivå er så inngripende og med så store konsekvenser at det er helt avgjørende at vi tar kunnskapsbaserte beslutninger i tett dialog med smittevernfaglige myndigheter, sier Thorkildsen.

Les også: Utstyrer lærerne med munnbind og visir

Powered by Labrador CMS