Høyere smitteforekomst blant lærere – spesielt i Oslo

Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser økt smitte blant ansatte i barnehager og skoler.

Publisert Sist oppdatert

Mandag publiserte Folkehelseinstituttet nye tall over risikoen for korona-smitte for yrkesgrupper som har tett kontakt med andre mennesker, sammenlignet med andre i yrkesaktiv alder.

Tallene viser at det fremdeles er mest smitte blant ansatte i serveringsbransjen. Samtidig kommer det frem at assistenter i barnehage og skolefritidsordning, samt barnehagelærere og grunnskolelærere har høyere smitteforekomst enn gjennomsnittet. Dette gjelder spesielt for dem som jobber i Oslo-området.

Se forskningsrtikkelen som inneholder de nyeste tallene på Medrxivs nettside (medrxiv.org)

– Tallene som nå også inkluderer hele november og dels desember, indikerer noe høyere smitteforekomst for barnehagelærere, grunnskolelærere og assistenter i barnehage og skolefritidsordning (SFO) enn hva som har blitt funnet tidligere. Økningen gjelder særlig for ansatte i Oslo. Den sees i mindre grad i resten av landet, med unntak av høyere forekomst blant barnehagelærere i Innlandet, uttaler forsker Karin Magnusson ved FHI i artikkelen på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Les også: Lærere som vil bruke munnbind møter motstand i enkelte kommuner

Studien sier imidlertid ingenting om hvor lærerne er smittet, og dermed heller ikk eom den høyeres smitten skyldes kontakt med elever og kolleger, eller forhold som ikke har noe med læreryrket å gjøre.

Før helgen publiserte Folkehelseinstituttet også en studie som sier at barneskoleelever bringer i liten grad koronasmitte videre på skolen.

Figur 1. Andel smittede med covid-19 per 1000 arbeidstagere i respektive yrkesgrupper som har mye kontakt med kunder, elever eller pasienter. Vertikale linjer viser gjennomsnittet for alle andre i yrkesaktiv alder (20-70 år).

Noen yrkesgrupper tester seg oftere

FHI peker også på at det er ulikt hvor ofte personer i de ulike yrkesgruppene tester seg. Lærere, skriver de, tester seg generelt ofte sammenlignet med smittenivået. Mens ansatte innen servering, renhold og transport tester seg sjeldnere.

– Det er viktig å påpeke at ikke alle smittetilfeller nødvendigvis har noe med yrkesutøvelsen å gjøre. For eksempel kan man ha blitt smittet hjemme, under fritidsaktiviteter eller på ferie. Vi kan ikke vite om vi har justert tilstrekkelig for bakenforliggende faktorer som kan påvirke smittetallene, slik som reising, bosted, boforhold, atferd eller kunnskap om helse og smittevern, sier Magnusson til FHI.no.

Figur 2. Andel smittede per yrke, andel testede per yrke, og andel av personene i hvert yrke som er testet og var positive for COVID-19. Tallene gjelder for hele landet. Vertikale linjer representerer gjennomsnittet for alle andre i yrkesaktiv alder (20-70 år).

Ber om ny vaksine-vurdering

Utdanningsforbundet har bedt Folkehelseinstituttet gjøre en ny vurdering av lærernes plass i vaksinekøen. De mener stigende smittetall og et mutert virus gjør at lærerne bør vurderes for raskere vaksinasjon.

Svaret fra FHI har imidlertid foreløpig vært at de står fast ved de prioriteringene de har gjort.

Powered by Labrador CMS