Lærere som vil bruke munnbind møter motstand i enkelte kommuner

I sosiale medier forteller flere lærere at de nå bruker munnbind på jobb, men enkelte sier de blir nektet av kommunen. I Ringerike kommune må lærerne avklare bruk av munnbind med skoleledelsen.

Publisert Sist oppdatert

I lærergrupper på Facebook er det diskusjoner om bruk av munnbind på jobb nå som smitten i samfunnet øker. Mange sier de ikke ser behov for å bruke munnbind, men det er også en del som forteller at de bruker det.

«Jeg bruker munnbind, akkurat som i høst. Jeg vurderte å la det være, men smittetallet er på 1,3 og jeg er lærer i Viken,» skriver en av lærerne. En annen skriver at hun «kommer til å bruke munnbind og visir».

Danske lærere må bruke visir

I Danmark var det lenge flere kommuner som nektet lærere å bruke munnbind eller visir, men for et par måneder siden snudde det. Da påla regjeringen mange av de danske lærerne å bruke visir i jobben.

I sosiale medier er det nå enkelte norske lærere som sier at de nektes av kommunen å bruke munnbind.

– Vi ser ikke at lovverket er til hinder for at lærere i de aller fleste tilfeller vil kunne benytte seg av munnbind, sa advokat Ruth-Line Meyer Walle-Hansen i Utdanningsforbundet i november.

Les denne: Barnehage ber foreldrene bruke munnbind

De hadde da gjort en juridisk vurdering av om lærere står fritt til å bruke munnbind. Hun påpekte at Utdanningsforbundet ikke ønsker å uttale seg om hvorvidt den enkelte lærer bør bruke munnbind, men å gjøre oppmerksom på at dette er noe den enkelte har anledning til dersom de ønsker dette.

Folkehelseinstituttet har uttalt at de ikke anbefaler lærere å bruke munnbind.

Ønsker å unngå munnbind

I en diskusjon på Facebook er Ringerike kommune nevnt som én av kommunene som nekter lærere å bruke munnbind på jobb.

Marianne Mortensen, kommunalsjef for utdanning og familie i kommunen, skriver i en e-post at de i samråd med kommuneoverlegen har tatt følgende beslutning om bruk av munnbind i skoler og barnehager:

  • Alle barnehager og skoler skal ha munnbind tilgjengelig hvis barn/elever/ansatte blir syke.
  • Munnbind skal kun brukes av den ansatte som tar hånd om syke barn/elever og ikke kan holde avstand eller ansatte som blir syk og må reise hjem.
  • Munnbind i barnehager og skoler skal ikke brukes utenom dette.

Mortensen viser til veilederen fra myndighetene som ikke anbefaler bruk av munnbind på skolen, og at de ønsker å unngå bruk av munnbind utenom situasjoner med ansatte eller barn som blir syke.

– Det er viktig å påpeke at hvis det er særskilte utfordringer den enkelte medarbeider har i forhold til sin egen helse skal det avklares med leder og tilrettelegges deretter, skriver hun.

Munnbind-nekt i Bergen

I november skrev Bergens Tidende om hvordan Bergen kommune nektet lærerne å bruke munnbind, noe som ble møtt med krass kritikk fra både Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund.

– Resten av befolkningen får beskjed om å bruke munnbind der det er vanskelig å holde en meters avstand. Hvorfor skal ikke lærerne få bruke munnbind når de mener det er nødvendig, sa Bente Myrtveit, leder for Utdanningsforbundet i ­Bergen, til Bergens Tidende.

Les også: Susanne Azevedo Stirø, advokat i Rauglandadvokatene, mener at arbeidsgiver må betale for munnbindene som den ansatte må bruke på reisen til og fra jobb.

Må vurderes av leder

Kommunalsjef Marianne Mortensen i Ringerike kommune mener de ikke nekter bruk av munnbind, men at de viser til myndighetenes anbefalinger, noe hun påpeker at også Utdanningsforbundet viser til på sine nettsider.

– Ringerike kommune er ikke prinsipielt imot bruk av munnbind i visse situasjoner eller etter vurdering sammen med enkelte medarbeidere, sier hun, men viser til at det må avklares med skoleledelsen.

Les denne: Skolenes landsforbund mener lærerne selv må få avgjøre bruk av munnbind

Hun sier imidlertid at de vil se på ordlyden i informasjonen på nytt.

– Ordlyden er juridisk vurdert, men hvis den kan leses som nekting etter vurdering tar vi det til etterretning, avslutter hun.

– Ingen henvendelser

Leder av Utdanningsforbundet Ringerike, Carl Fredrik Østenrød, skriver i en e-post at de ikke har fått noen henvendelser fra medlemmer om at de blir nektet å bruke munnbind.

Han skriver også at kommunen har vært flinke til å informere og trygge de ansatte i perioden.

– Likevel er det også blant våre medlemmer bekymring for situasjonen med smitte, og at det er vanskelig å holde avstand, skriver han.

Han forstår retningslinjene fra kommunen slik at lærere ikke skal bruke munnbind i undervisningssituasjoner, men han understreker at dette ikke har vært noe stort diskusjonstema blant medlemmene.

Rettelse: Saken ble endret 08.01.21 klokken 09:45. Utdanningsnytt skrev først at Østenrød forsto retningslinjene som at lærere "nektes å bruke munnbind i undervisningssituasjoner", men Østenrød brukte ikke ordet "nekte" i sitt svar på e-post, men skrev: "Slik dette da leses så skal det ikke brukes munnbind i undervisningssituasjonen" . "Nektes" ble derfor endret til "ikke skal bruke".

Powered by Labrador CMS