Ishavsbyen videregående skole har to studiesteder som begge ligger i Tromsø. Foto: AnnMa Espe, Wikipedia
Ishavsbyen videregående skole har to studiesteder som begge ligger i Tromsø. Foto: AnnMa Espe, Wikipedia

Ansatte føler seg mobbet av skoleledelsen

I dag sitter ansatte, tillitsvalgte og ledelsen i møte med fylkesutdanningssjefen i Troms for å forsøke å finne tiltak som skal bedre arbeidsforholdene ved Ishavsbyen videregående skole.

Publisert

Leder av Utdanningsforbundet Troms, Thomas Nordgård, bekrefter at det har kommet varsel fra 12 lærere ved Ishavsbyen videregående skole om forhold som angår deres arbeidshverdag.

– Jeg er kjent med at det i fjor høst kom varsel om kritikkverdige forhold ved skolen. Jeg kan ikke gå inn på hva som står i varslene, men er kjent med at det har vært misnøye med ledelsen ved skolen, sier Nordgård til Utdanning.

 

Sykmeldte lærere

Både verneombud, fagforening, Arbeidstilsynet og fylkesutdanningssjefen har vært koblet inn. NRK har vært i kontakt med ansatte som forteller at de føler seg mobbet og trakassert. Flere skal ha blitt sykmeldt på grunn av konflikten.

Fylkesutdanningssjef Sedolf Slettli ble involvert i saken for ett år siden. Etter oppslag i media har han nå kalt partene inn til møte.

– Ja, vi skal møtes i dag. Jeg vet ikke hvor lenge vi blir sittende, sier Slettli til Utdanning.

Til NRK har han uttalt at han ikke var kjent med forholdene som nå har kommet frem. Allerede for ett år siden ble fylkesutdanningssjefen varslet av Arbeidstilsynet om forholdene ved skolen. Han ba da skoleledelsen om å redegjøre for påstandene.

– Vi fikk utfyllende svar og anså det for å være tilfredsstillende. Det viste seg at det ikke var godt nok, sier Slettli til NRK.

NRK har vært i kontakt med rektor ved skolen, som ikke ønsker å bli intervjuet om saken.

 

Mobbesaker blant elevene

Utdanningsforbundet er fornøyd med at arbeidsgiver kommer på banen.

– Det er viktig at arbeidsgiver tar dette alvorlig. Jeg er svært bekymret for arbeidsmiljøet ved skolen, sier Nordgård.

Det skrives i media at situasjonen har gått ut over elevene. Blant annet skal ikke mobbesaker blant elever blitt tatt tak i.

– Har du hørt noe om dette?

– Jeg har ikke førstehånds kjennskap til det. Hvis det har spredt seg ned på elevnivå, er det bekymringsverdig og veldig beklagelig, sier Nordgård.

– Hvordan bør en løse denne konflikten?

– Det kan ikke jeg svare på, men Utdanningsforbundet er opptatt av å bistå ansatte og tillitsvalgte slik at de får en god arbeidshverdag, sier Nordgård.