Kan vi stole på at PBL legger til rette for de ansattes organisasjonsfrihet og medbestemmelse?

Debatt: Anne Lindboe opptrer fagforeningsfiendtlig. Direktøren i PBL velger bevisst å karakterisere kritikk og uenighet som motarbeidelse av arbeidsplasser.

Publisert

Anne Lindboe, direktør for arbeidsgiverorganisasjonen Private barnehagers Landsforbund (PBL), har i den siste tiden gjennom en rekke kanaler hevdet at Utdanningsforbundet og Fagforbundet motarbeider sine egne medlemmers arbeidsplasser, og at de ansatte bør ta et oppgjør med sin fagforening. Grunnen til beskyldningene er at fagforeningene har en politikk som PBL ikke er enig i.

Anne Lindboe opptrer fagforeningsfiendtlig. Direktøren i PBL velger bevisst å karakterisere kritikk og uenighet som motarbeidelse av arbeidsplasser. Dette er oppsiktsvekkende, og helt i strid med selve grunnlaget for trepartssamarbeidet her i landet: anerkjennelsen av partene og nødvendigheten av prosesser der arbeidstakernes perspektiver også ligger til grunn for driften.

Anne Lindboe har, på vegne av PBL, undertegnet en avtale med Utdanningsforbundet som forplikter begge parter til å legge til rette for at «samarbeidet mellom virksomhetens representanter og de tillitsvalgte foregår i rasjonelle og betryggende former. De tillitsvalgte må få forholdene lagt til rette slik at de kan ivareta sine oppgaver etter de retningslinjer som er fastsatt i denne avtale».

Anne Lindboes utsagn skaper et klima som gjør at en kan reise tvil om det er trygt for ansatte å drive fagforeningsarbeid i PBLs arbeidsplasser, og dette er svært alvorlig.

Les reportasjen: – Utdanninga mi smuldrer opp

Utdanningsforbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon i et moderne samfunn, hvor arbeidstakere kan organisere seg og spille en viktig rolle. Når det gjelder finansiering og drift av private barnehager, har Utdanningsforbundet vedtatt en politikk som sier at finansiering av barnehager skal fremme god kvalitet for barna, gode arbeidsvilkår og muligheter for demokratisk styring og kontroll. Utdanningsforbundet ønsker at private barnehager, på samme måte som private skoler, skal drives på en måte som gjør at offentlige bevilgninger og foreldrebetaling skal komme barna til gode.

Dette er den politikken som Anne Lindboe i en podkast omtaler slik: «Så her jobber man jo ideologisk for å legge ned arbeidsplassen til veldig mange ansatte i private barnehager» « … så det er en veldig spesiell debatt som dreier seg veldig mye om ideologi og veldig lite omsorg for de ansatte fra fagforbundenes sin side, opplever nå jeg».

Det er viktig at PBL avklarer om organisasjonen anerkjenner at en fagforening har rett til en politikk som ikke nødvendigvis er i samsvar med arbeidsgivers oppfatninger. Det er også viktig at PBL kan betrygge oss på at de ansatte har full frihet til å organisere seg hvor de vil, og at deres arbeidsgivere legger til rette for fagforeningsarbeid. Sånn er den norske arbeidslivsmodellen. Det er den dette står om.

Les Anne Lindboes innlegg: Vi trenger mer kunnskap om hva som gir gode barnehager for barna

Powered by Labrador CMS