Julian Söderberg, leder for Elevorganisasjonen i Oslo. Foto: Privat.
Julian Söderberg, leder for Elevorganisasjonen i Oslo. Foto: Privat.

Elevorganisasjonen til Dagsnytt 18 for å debattere mobbeparagrafen

Med bakgrunn i Ulsrud-saken skal den såkalte mobbeparagrafen debatteres i Dagsnytt 18 i NRK i dag. Elevorganisasjonen har kjempet en lang kamp for paragrafen. De heier på elever som våger å si fra.

Publisert

Paragraf 9a-5 i opplæringsloven har vært debatt-tema i mediene helt siden lektor Simon Malkenes var i Dagsnytt 18 den 5. mars, der han beskrev en skoletime på Ulsrud videregående skole i Oslo.

I etterkant av Dagsnytt 18-innslaget med Simon Malkenes trykket Aftenposten et leserinnlegg, under overskriften «Vi følte oss tråkket på.» Samtidig ble det innledet forundersøkelser til en personalsak mot Simon Malkenes for å ha krenket elevene.

- Vi ønsker ikke å blande oss inn i debatten rundt hva som skjedde eller ikke skjedde på Ulsrud videregående skole, etter at Simon Malkenes deltok i Dagsnytt 18. Dette er en sak som løses best mellom Malkenes og hans arbeidsgiver. Generelt sett vil jeg si at vi heier på elever som tør å si fra dersom de føler seg dårlig behandlet av sine lærere. Det er dette paragraf 9a-5 er til for, Julian Söderberg, leder i Elevorganisasjonen i Oslo.

 

Håper å få høre Ulsrud-elevenes versjon

I de ukene mediedebatten om den såkalte Malkenes-saken har pågått, har elevene i den aktuelle klassen vært tause. I dag blir det Söderberg som får oppgaven med å representere elevstemmene.

–  Elevene er midt i eksamenstiden og dette er blitt til en svært potent sak, så vi har forståelse for at mange har vært skeptiske til å uttale seg til media. Vi oppfordrer alle elever, lærere, skoleledere, skoleeiere og andre i skolen til å delta i skoledebatten, fordi det er på denne måten vi sammen kan skape god skolepolitikk, sier han.

– Hva synes du om at Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap, ønsker å invitere Elevorganisasjonen til et seminar om ytringskultur sammen med lærerorganisasjonene, mobbe- og elevombudet, det kommunale foreldreutvalget for grunnopplæringen og Utdanningsetaten blant annet?

– Det synes jeg er et veldig bra initiativ. I stedet for at denne lovparagrafen nå debatteres på Twitter og Facebook, synes jeg det er fint å få løftet temaet inn på en arena der elever, lærere, skoleledere, foreldrerepresentanter, Utdanningsetaten og andre aktører kan sitte sammen og forsøke å komme fram til hvordan vi kan håndtere om skolemiljøet på en best mulig måte, sier Söderberg.

Målet er å ende opp med en åpenhetsplakat. Også det synes fylkeslederen i Elevorganisasjonen  er en god idé.

– Eivor Evenrud i Rødt, som sitter i kultur og oppvekstkomiteen i Oslo kommune, inviterer til høring om ytringskulturen i Osloskolen. Også hun vil ha med seg Elevorganisasjonen. Hva synes du om det initiativet?

– Hun har mulighet til å invitere til en høring og vi gleder oss til å delta, sier Söderberg.

 

 

Powered by Labrador CMS