Flere får videreutdanning i år

6000 lærere fra hele landet får tilbud om å ta videreutdanning fra høsten av.

Det er innvilget 400 flere søknader enn i fjor, ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. Til sammen 9522 lærere hadde søkt innen fristen 1. mars.

Fordelingen mellom fagene er slik:

Matematikk: 1809

Engelsk: 1382

Norsk: 1191

Norsk tegnspråk: 44

Samisk: 4

Praktiske og estetiske fag: 305

Andre fag: 1265

 

Alle lærere med godkjente søknader i de prioriterte fagene matematikk, engelsk, norsk, norsk tegnspråk og samisk, får tilbud om å delta i stipend- eller vikarordningen. Det samme gjelder lærere som har søkt videreutdanning i de praktisk-estetiske fagene.

 

Powered by Labrador CMS