Få kommuner vil utdanne lærerspesialister

Regjeringen vil utdanne lærerspesialister, men få kommuner vil delta.

Publisert

I fjor høst ble 205 lærere ansatt i lærerspesialiststillinger som et pilotprosjekt. Lærerspesialistene skal blant annet bidra til å utvikle kollektiv kompetanse og praksis på egen skole, og det skal være en ny karrierevei for lærere.

Kun 18 av 82 søkte

Denne høsten starter et nytt videreutdanningstilbud som rettes spesielt mot lærerspesialistfunksjonen, og 82 kommuner ble spesielt invitert til å søke på ordningen. 15. mars gikk søknadsfristen ut. 

Til de 40 plassene er det kun kommet 44 søkere. Bare 18 av kommunene sendte inn søknad for å få med lærere i ordningen.

– Skal evalueres

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Birgitte Jordahl, skriver i en e-post til bladet Utdanning at de inviterte kommunene har hatt kort tid til å vurdere om de skulle delta i pilotprosjektet.

– I denne omgang er studietilbudet også avgrenset til kun to fag, med et begrenset antall studieplasser. Vi regner med at når studietilbudet blir bedre kjent, vil interessen øke. Vi skal også evaluere piloten før vi kommer tilbake til hva vi gjør videre, skriver statssekretær Birgitte Jordahl til Utdanning i en e-post.

Trondheim og Stavanger

I utprøvingen tilbyr NTNU i Trondheim 20 studieplasser i matematikk, mens Universitetet i Stavanger tilbyr 20 studieplasser i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring. Det er kommet inn 22 søkere på hvert tilbud.

De inviterte kommunene er kommuner som deltar i diverse forsøk – realfagskommuner, kommuner som piloterer Språkløyper, kommuner som piloterer lærerspesialistordningen og kommuner som NTNU og Universitetet i Stavanger ønsket å invitere.

Utdanningsdirektoratet behandler nå søknadene.

Powered by Labrador CMS