Ansatte ved Akasia Nykirken og Akasia Søreide forbereder seg på streik etter at meklingen ikke førte fram. Stridens kjerne er pensjon. Foto: Odd Arild Viste, Utdanningsforbundet
Ansatte ved Akasia Nykirken og Akasia Søreide forbereder seg på streik etter at meklingen ikke førte fram. Stridens kjerne er pensjon. Foto: Odd Arild Viste, Utdanningsforbundet

Streik i Akasia-barnehager i Bergen

163 ansatte i sju barnehager og andre virksomheter eid av selskapet Akasia i Bergen tas ut i streik etter at meklingen ikke førte fram. Pensjonsavtalen arbeidstakerne krever truer arbeidsplasser og drift av selskapet, uttaler arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

I første fase vil Fagforbundet ta ut i alt 94 medlemmer, Utdanningsforbundet 60 medlemmer, Delta 7 medlemmer og Lederne 2 medlemmer.

Forhandlingene mellom de ansattes organisasjoner og Akasia har pågått siden mai 2016, etter at Akasia meldte seg inn i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Det er spesielt pensjon man er uenige om.

– Det er både urimelig og urettferdig at barnehagelærere og styrere i Akasia-barnehager skal få en dårligere pensjon enn sine kolleger i andre private og kommunale barnehager, uttaler nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet på forbundets nettsider.

 

 

Har innskuddspensjonsordning

Utdanningsforbundet krevde i utgangspunktet en offentlig ytelsespensjon, men var villig til å komme Akasia i møte ved å godta en såkalt hybrid pensjonsordning. Det godtok ikke Akasia, og derfor er det streik.

Det er arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Lederne som representerer de ansatte i konflikten, som først og fremst dreier seg om pensjon.

Arbeidsgiverforeningen Spekter uttaler at pensjonsordningen som arbeidstakerne krever vil true både arbeidsplasser og videre drift av selskapet

– Det er sterkt beklagelig at fagforeningene velger å gå til streik, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter ifølge spekter.no.

Hun sier at Akasia har allerede i dag en innskuddspensjonsordning.

– Vi har tilbudt å tariffeste den beste innskuddspensjonsordningen med maksimalt lovlige satser. Dette sikrer virksomheten forutsigbar økonomi, og de ansatte god pensjon, sier Bratten.

 

Sympati med familiene

– Det er beklagelig at arbeidstakerorganisasjonene ikke vil være med og tilpasse Akasia til nye tider. For å sikre fortsatt drift, slik at Akasia også i fremtiden skal kunne tilby høykvalitets barnehager, regnskapstjenester og eiendomsforvaltning, er det avgjørende at pensjonsordningen gir forutsigbarhet for virksomheten og er god for de ansatte, sier Bratten.

Hun sier at selskapet har stor sympati med de familiene som blir rammet av at fagforeningene har valgt å streike i Akasias barnehager.

– Vi beklager også sterkt at kunder som bruker andre av Akasias tjenester nå får et redusert tilbud, sier Bratten.

Akasia eies av 25 menigheter i Bergen kirkelige fellesråd og driver 20 private barnehager – 18 av dem i Bergen. I tillegg driver selskapet med kirkegårdstjenester, restaurering og regnskapsføring.

 

– Stor streikevilje

Streikeviljen er stor sier leder av Utdanningsforbundet Hordaland Anita Knapskog.

– Først og fremst er det pensjonsspørsmål som er stridens kjerne. I og med at vi ikke kom til enighet der, har vi heller ikke blitt enig om lønn og en del andre mindre detaljer, sier Knapskog til Utdanning.

De fleste ansatte i Akasia barnehagene har tidligere hatt en ytelsesbasert pensjonsordning, arbeidsgiver vil gå over til en innskuddsbasert ordning.

– Vårt krav er en hybridordning, som er trygg, forutsigbar og varer livet ut for å gi våre medlemmer en mer forutsigbar pensjon.

– Er barnehagene helt stengt?

– I utgangspunktet er de stengt, men det kan være at noen av dem kan tilby noen timer til enkelte barn. Dette er det egentlig bare arbeidsgiver som kan svare på

– Vi har vært en runde nå på morgningen rundt til flere av de streikende. Viljen til å stå på er stor og alle viser stor forståelse for at dette er en viktig sak å streike for, sier Knapskog.

 

Powered by Labrador CMS