Det er flere ettåringer i barnehagene nå enn før

Det blir flere av de aller yngste barna i barnehagene.

I fjor var det 3500 færre barn som benyttet en barnehageplass sammenlignet med året før. Alle aldersgrupper gikk ned, bortsett fra ettåringene der 400 flere benyttet en barnehageplass, melder Statistisk sentralbyrå.

Ved fjorårets utløp var det 272.000 barn i barnehager, det tilsvarer nær 93 prosent av alle barn i alderen 1–5 år var i barnehage.

Antall barn i barnehagene synker stadig. Årsaken er at det har vært lave fødselstall de siste årene. Den aldersgruppen som hadde størst nedgang var treåringer, der det var en nedgang på 2400 barn i barnehage.

Selv om det blir færre barn i barnehage, holder dekningsgraden seg relativt stabil, det vil si at forholdet mellom antall barn i årskullet og antall barn i barnehage er stabilt.

I fylkene Oslo og Agder var dekningsgraden lavest i landet, med 91,4 prosent i 2020. Høyest ligger Trøndelag, hvor 95,1 prosent av barna benyttet en barnehageplass.

Powered by Labrador CMS